Investičné akcie stále stoja, prokurátor dal zapravdu poslancom.

Už mesiace upozorňujeme vedenie mesta, že nezvláda realizáciu investičných akcií, ktoré boli naplánované na tento rok.

Niektoré sú v rozpočte už 3 roky ale stále nič, stoja!

Preto sme využili prítomnosť prokurátora a spytovali sa, kto má aké právomoci, nakoľko mnoho našich obyvateľov nepozná rozdelenie kompetencií a spytujú sa nás, prečo akcie, ktoré občania požadovali, doteraz nie sú realizované pričom peniaze sú dávno v rozpočte pripravené.

Prokurátor dal zapravdu poslancom. že je to kompetencia primátora ako manažéra mesta a poslanci nemôžu zasahovať do riadenia mesta a teda ani do realizácie investičných akcií.

Bohužiaľ zmeny zákonov, ktoré presadil ZMOS zlikvidovali možnosť poslancov aktívne pomáhať pri riadení mesta.

Reportáž z MsZ: