Obyvatelia Kapustníc sú zúfalí, mesto sa im roky obracia chrbtom.

Obyvatelia Kapustníc sú zúfalí, už takmer 20 rokov sa tejto miestnej časti úzke vedenie nášho mesta vôbec nevenuje. 
Dostali sme mail, ktorý uverejňujeme v plnom znení.

Pán primátor , páni poslanci  ,

v takomto stave sa nachádza  mestská budova a jej  okolie , ktorá sa nachádza v strede  Detvy na  Námestí Mieru , kde býva desatina obyvateľov  mesta  .  Je  priam zarážajúce  ,  že sa napriek prísľubu a platnému uzneseniu  č. 366/16  nedokázali  nájsť  v rozpočte finančné prostriedky na skultúrneniefasády a to ani  za  podmienok  ,  že  z prenájmov  priestorov plynú nemalé  finančné prostriedky do pokladne mesta .  Vypadá to tu  odstrašujúco  !    Steny  budovy sú zarastené náletovými  drevinami ,  opadávajúci náter  fasády je zasnovaný pavučinou  ,   dlaždičky na budove  sú  poopadávané  ,  steny  budovy sú pomaľované sprejermi  , atď .  (  viď . fotografie  ) …  k stavu chodníkov je zbytočne  sa aj vyjadrovať.

Dôrazne Vás žiadam , aby ste vrámci možností zabezpečili  aspoň vyčistenie  budovy  a okolia   , taktiež vymenili  staré smetné koše , ktoré  napriek viacnásobným prísľubom  sú dodnes nie vymenené .  Posledné stretnutie v tejto veci sa konalo  u pána primátora  9.4.2018   . Dovolím si  Vás ešte upozorniť , že  toho času v  týchto  priestoroch  má  sídlo aj  Turistické informačné centrum  v Detve  a  že  je to veľmi zlá reklama pre  Detvu ako takú  vo vzťahu k turistom a návštevníkom Detvy .  

S pozdravom  Vilhanová

Chceme sa poďakovať pani Vilhanovej a ostatným obyvateľom, že nie je im ľahostajný život v našom meste.

Rovnako aj my poslanci upozorňujeme primátora aby sa konečne venoval nášmu mestu. 

Chceme upozorniť obyvateľov, že viac krát sme dali podobné úlohy na primátora a prednostu aby obyvatelia nemuseli byť takto frustovaní ako v prípade obyvateľov Kapustníc. Bohužiaľ primátor mesta na naše úlohy z mestského zastupiteľstva podal podnety na prokuratúru aby ten zamietol všetky naše úlohy. To sa aj stalo a samotný prokurátor potvrdila a jasne povedal, že poslanci nemôžu dávať úlohy prednostovi, primátorovi alebo iným zamestnancom úradu nakoľko je to výlučne kompetencia primátora ako manažera.

Pozrite si vyjadrenie prokurátora v krátom videu z mestského zastupiteľstva.

http://poslanci-detva.sk/2018/06/investicne-akcie-stale-stoja-prokurator-dal-zapravdu-poslancom/

Aj keď nesúhlasíme s tvrdením prokurátora nadalej sa budeme pýtať (bohužiaľ nič iné nám neostáva) kedy konečne sa bude primátor venovať nášmu mestu.