Nerozumieme prečo primátor nehovorí pravdu.

V ostatnom článku sme písali o porušovaní zákona primátorom mesta.

Na zastupiteľstve sme sa ho spytovali prečo nezvolal MsZ podľa zákona par. 369 o obecnom zradení, keď ho poslanci požiadali o zvolanie.

Odpoveď primátora bola jednoduchá „žiaden zákon som neporušil“.

Už sme si zvykli, že keď poslanci niečo hovoria je to primátorom Šufliarským spochybňované!

Prečo to hovoríme?

Tento týždeň v Trnave zvolali poslanci Msz aby prerokovali s primátorom Trnavy veci ohľadne City Arény.

A čudujme sa svete denník SME napíše:

Primátor Peter Bročka musí podľa zákona o obecnom zriadení mimoriadne rokovanie zastupiteľstva zvolať do pätnástich dní od podania návrhu.

 

Dokedy nám primátor Šufliarský bude klamať?