Investičné akcie stále stoja, prokurátor dal zapravdu poslancom.

Už mesiace upozorňujeme vedenie mesta, že nezvláda realizáciu investičných akcií, ktoré boli naplánované na tento rok.

Niektoré sú v rozpočte už 3 roky ale stále nič, stoja!

Preto sme využili prítomnosť prokurátora a spytovali sa, kto má aké právomoci, nakoľko mnoho našich obyvateľov nepozná rozdelenie kompetencií a spytujú sa nás, prečo akcie, ktoré občania požadovali, doteraz nie sú realizované pričom peniaze sú dávno v rozpočte pripravené.

Prokurátor dal zapravdu poslancom. že je to kompetencia primátora ako manažéra mesta a poslanci nemôžu zasahovať do riadenia mesta a teda ani do realizácie investičných akcií.

Bohužiaľ zmeny zákonov, ktoré presadil ZMOS zlikvidovali možnosť poslancov aktívne pomáhať pri riadení mesta.

Reportáž z MsZ:

 

 

Náš kolega Dušan Tuček sa oženil. Gratulujeme!

Náš kolega Dušan Tuček sa oženil. Gratulujeme!

 

Milý Dušan a Gabika,

úprimne Vám želáme, aby Vaše manželstvo bolo plné nekončiacej lásky, radosti a šťastia, objatí a smiechu, ktorý zaplní Váš dom. Nech sa Vám splnia všetky túžby, ktoré máte dnes vo svojich srdciach. Nech je Vaša láska ako víno, rokmi stále lepšia a zrelšia. Nech je Váš prvý krok spoločným životom navždy tým najšťastnejším rozhodnutím.

Prajeme Vám, nech ste, jeden pre druhého, tým najkrásnejším svadobným darčekom!

 

V Detve, 26. júna 2018

Kolegovia poslanci MsZ v Detve

 

Dnes v pondelok máme 35. MsZ, poslanci sa o tom dozvedeli z rozhlasu v piatok poobede…

Pred pár dňami sme požiadali primátora o zvolanie zastupiteľstva k dôležitým bodov ovplyvňujúce život občanov v našom meste.

Pán primátor nás prekvapil tým, že zvolal zastupiteľstvo bez žiadnych konzultácií na pondelok 30.4.2018 s tým, že sme sa dozvedeli o termíne v piatok poobede z mestského rozhlasu. Väčšina poslancov je zamestnaných a potrebujú si vybrať voľno resp. pripraviť podklady na MsZ.

Prinášame vyjadrenie poslanca Dušana Tučeka na tento spôsob fungovania mesta voči poslancom a obyvateľom mesta, ktorý bol adresovaný primátorovi mesta.

Dobry den,

z dovodu Vasho neskoreho oznamenia o konani dnesneho 35. MsZ musim ospravedlnit svoju neucast.

Som presvedceny, ze si vedenie tohto mesta plne uvedomuje, ze poslanci nie su panacikovia na spagatiku, ktorym staci MsZ oznamit jeden pracovny den pred samotnym MsZ. S touto skutocnostou sice „uspesne“ kalkulujete, no na ukor rozvoja a obyvatelov mesta. Toto je chory pristup.

Ja osobne mam program naplanovany na  1 – 2 tyzdne dopredu, samozrejme si v nom viem porobit zmeny, ale nie za 1 pracovny den.


S pozdravom
Ing. Dušan Tuček
 


Komu vyhovuje aby na zastupiteľstve chýbali poslanci?

Komu vyhovuje aby bola blokovaná diskusia, ktorá je už niekoľko mesiacov potláčaná, keď mesto nechce diskutovať a hlavne odpovedať na problémy občanov?

 
 

Celková zadlženosť mesta Detva

Ďakujeme ekonómovi mesta a prednostovi , že dali dokopy dve čísla.

Úverové zaťaženie mesta k 31. decembru 2017 je vo výške 7,82 %.

Mesto Detva si zobralo ako posledný úver na financovanie nákladov pri projekte Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Detva realizovaného v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Úver bol poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou v decembri 2015 a výška úveru bola 500 000,- Eur.

Vyjadrenie poslancov MsZ v Detve k prerušeniu MsZ zo dňa 26.1.2018

Vážení občania,

na dnes 26. januára 2018 bolo zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva s cieľom zistiť aktuálny stav zabezpečovania investičných akcií na rok 2018 a schváliť aktualizáciu rozpočtu mesta.

Napriek tomu, že v programe MsZ bod interpelácie (priame otázky poslancov na vedenie mesta ohľadom chodu MsÚ a života v meste) neboli (a opakovane o to žiadame), zaradili sme tento bod do programu rokovania sami, pretože zo strany občanov v poslednom čase boli vznesené otázky ohľadne aktuálneho úverového zaťaženia mesta Detva. Zároveň sme požadovali aj ďalšie informácie, kedy naposledy, v akej výške a na aký účel bol mestom Detva zobraný posledný úver v banke.
Venovať sa tejto téme nás viedli viaceré dôvody: medializované informácie o údajnom neúmernom úverovom zaťažení mesta a informácie zverejnené v liste občanom, kde sa spomínajú podozrenia o netransparentnom nakladaní s  mestskými financiami vedením mesta. Toto v nás vyvolalo vážne obavy.

Naša otázka bola v interpeláciách vznesená opakovane a celkovo 3-krát. Vedenie mesta – primátor, prednosta MsÚ a vedúci ekonomického oddelenia nechceli a nevedeli kompetentne odpoveď na túto otázku, napriek tomu, že práve oni musia mať aktuálny odborný prehľad o stave financií mesta Detva. Pre korektnosť je potrebné uviesť, že prednosta MsÚ po tretej opakovanej interpelácii poslancom povedal, že mestu nefunguje aktuálne informačný systém, čo im znemožňuje informáciu poskytnúť. Sme názoru, že každý dobrý gazda vie koľko má dlhov. Nám ich nechceli zverejniť. A preto tieto informácie má vedenie mesta platené občanmi mesta Detva (primátor, prednosta MsÚ a vedúci ekonomického oddelenia), kedykoľvek poznať a v prípade interpelácii poslancov kedykoľvek zverejniť. Veď predsa títo ľudia denno-denne s financiami mesta narábajú a manipulujú. Bez ich podpisu neodíde z mesta ani jediný cent.

Z dôvodu arogancie moci a očividnej ignorancie vedenia mesta zodpovedať otázky zástupcom občanov – poslancom mesta, sme požiadali po 3-násobnom odmietnutí zodpovedania interpelácie o úverovom zaťažení mesta predsedajúceho, čiže primátora o prerušenie rokovania na 10 minút, aby si vedenie mohlo pre občanov informácie pripraviť. Zároveň sme predsedajúceho – primátora upozornili, že v prípade jeho pokračujúcej ignorancie a ignorancie jeho podriadených zodpovedať občanom na otázku predloženou poslancami, navrhneme prerušenie zastupiteľstva. Napriek tomuto upozorneniu primátor, prednosta a vedúci ekonomického oddelenia neboli ochotní odpovedať na uvedené otázky priamo, len písomne v lehote 30 dní, čím dokázali, že otázky občanov ich nezaujímajú. Z tohto dôvodu sme fakticky prerušili zasadnutie a požiadali primátora o čo najskoršie zvolanie zasadnutia MsZ a zodpovedanie otázok občanom mesta Detva, ktorých on tak ako my, zastupuje.

Otázka na záver znie, čo viedlo kompetentných k tomu, že požadované informácie odmietli zverejniť?

Do pozornosti dávame, že prikladáme video z tohto zasadnutia, kde si môžete pozrieť priebeh rokovania a aroganciu moci ,,v priamom prenose.“ 

Poslanci MsZ – Branislav Baran, Jaroslav Kóňa, Mgr. Darina Labáková, Mgr. Jozef Pavlov, Imrich Sekereš, Ing. Stanislav Šichta, Ing. Dušan Tuček, Ing. Roman Vrťo, Jozef Výbošťok, Milan Ďurica

P.S.: V prílohe pridávame žiadosť o zabezpečenie pokračovania prerušeného 32. zasadnutia MsZ ( Žiadosť vo formáte PDF )

Vraky v technických službách už nechceme, stačilo pán primátor!

Na ostatnom meststkom zastupiteľstve sme prezentovali technický stav strojov v našej mestskej spoločnosti Technické služby Detva s.r.o.

Člen dozornej rady Jozef Výbošťok odprezentoval situáciu v akom stave máme stroje.

Predsedníčka DR a poslankyňa Jana Kuzárová takisto vyjadrila rohorčenie v akom stave je mestská spoločnosť.

Tu netreba o tom veľa hovoriť, stačí si pozrieť video ukážku z mestského zastupiteľstva. To hovorí za všetko.

Škoda že ten, ktorý vedie naše mesto a technické služby už 20 rokov znova o ničom nevedel…

To je na zaplakanie, tento alibizmus!

Dozorná rada Technický služieb v zložení Jana Kuzárová, Imrich Sekereš a Jozef Výbošťok navrhla zaradiť do mestské rozpočtu finančné prostriedky na nákup nevyhnutných strojov pre skvalitnenie služieb pre našich obyvateľov.

Poslanci tento návrh schválili.

Konečne majú dôchodcovia kultúrne miesto

Dôchodcovia v Detve majú po dlhom čase čakania vytvorené kultúrne miesto na trávenie voľného času.

Keď nás pred vyše rokom oslovili dôchodcovia s klubu číslo 1 a 4, že si nemajú kde kultúrne posedieť v záhrade, prišli sme sa pozrieť za nimi do denného centra v starej časti nášho mesta. Na mieste sme našli zhnité a rozpadnuté lavičky, chlapom čo robia skvelý guláš pršalo na hlavu, chodník rozpadnutý a kopec stavebného odpadu v záhrade… Roky to naše mesto neriešilo. Zmenili sme to!

Zvolali sme pracovné rokovanie so zamestnancami mesta a s dôchodcami, kde sme si prešli ich požiadavky a námety. Už minulý rok sme to zahrnuli do rozpočtu. Projekt bol spracovaný a odsúhlasený ale nepodarilo sa to stihnúť v rámci roku 2016. Tento rok sme už od začiatku “dupali” nato, aby sa to zrealizovalo včas. Výsledok sa nám podaril a tí , ktorí sa majú možnosť ísť pozrieť neváhajte! Je tu naozaj príjemné a hlavne kultúrne posedenie nielen pre dôchodcov ale aj pre organizovanie rôznych kultúrnych a spoločenských akcií.

Pri tejto investičnej akcii bolo mesto aktívne a tak to má aj byť. Škoda, že v iných prípadoch túto aktivitu nevidno a mnoho akcií stagnuje a obyvatelia mesta sú právom nahnevaní.

Posledným príkladom je aj vylúčenie rekonštrukcie materskej škôlky v starej časti mesta Detva z rozpočtu mesta primátorom, pričom táto škôlka nutne potrebuje rekonštrukciu nielen z dôvodu štátnej hygieny.

Budeme ju obhajovať, aby naše deti v starej časti mesta mali dôstojnejšie podmienky pre svoj rast.

 

 

Reálne kompetencie poslancov klesajú

Nie je to tak dávno, keď poslanci si mohli zvoliť spomedzi seba svojho zástupcu, ktorí sa stal de jure
zástupcom primátora. Takisto mohli ovplyvniť organizačnú štruktúru na mestskom úrade alebo obci.
Postupne kompetencie poslancov klesajú v rámci noviel zákonov a naopak kompetencie primátorov sa
posilňujú. Je to dôsledok lobizmu ZMOSu, ktorá zastupuje len primátorov a starostov voči vláde,
pričom skratka ZMOS znamená Združenie miest a obcí Slovenska a nie združenie primátorov a
starostov Slovenska. Možnosť poslancov ovplyvniť veci na komunálnej úrovni rapídne klesajú.
A aký je dôsledok týchto zmien? Poďme sa pozrieť k nám do Detvy na posledný dôsledok týchto
zmien. Je to protest prokurátora voči uzneseniu, ktorým sme my poslanci uložili vedúcim oddelenia
Mestského úradu dodržiavať rozpočtové pravidlá a rozpočtovú disciplínu. V našom prípade to
znamená, že nemôže vedenie mesta minúť viac peňazí ako je v rozpočte dané. Napríklad doma keď
kupujeme nové auto a máme na kúpu auta vyčlenených napr. 10 000EUR neobjednáme si auto za 20
tisíc. To je jasné! Lenže na našom úrade to také jasné nie je… Pravidelne sa to stáva a v dôsledku
takéhoto nehospodárneho míňania peňazí a mimochodom aj porušením zákona, sme prijali
uznesenie, aby sa to nestávalo. Je tu ale veľké ALE.. Prokurátor bol proti a pozastavil naše uznesenie.
Dôvod pozastavenia nášho uznesenia je naozaj prozaický, podľa terajšej platnej legislatívy
poslanci nemôžu ukladať zamestnancom mesta žiadne úlohy, nakoľko ich riadi len primátor
mesta. Z tohto vyplýva, že poslanec nemá žiadnu možnosť ovplyvniť veci okolo reálneho chodu
mesta. Všetko čo poslanec môže, je len schváliť rozpočet a čakať…, čakať, čakať a doprosovať sa…
Tak čakáme dodnes na nový chodník a parkovisko na železničnú stanicu… ten, kto pravidelne chodí
na stanicu vie o čom je reč.
Čakáme na mostné priepusty, ktoré sa už roky rozpadávajú a sú v havarijnom stave.
Čakáme na osvetlenie pre chodcov, aby v noci boli viditeľní ako je v normálne spravovaných mestách
bežné..
Čakáme aj na ostatné investičné akcie, ktoré sú už mesiace schválené v rozpočte a nevidieť v nich
progres.
Dokedy máme my občania čakať, kým sa vedenie mesta rozhýbe? Znova budeme stavať chodníky v
decembri?

P.S.: Prednosta úradu potvrdil, že v kauze “štrky” nešli štrky poslancom. Ďakujeme za korektnosť.
Viac info nájdete v konkrétnom článku

Žijeme v jednom meste? – poďakovanie

Pred niekoľkými mesiacmi obyvatelia na Okružnej ulici čelili problémom s vývozom smetí .
Sme radi, že sa veci pohli dopredu.

Vyberáme z článku obyvateľky Okružnej ulice (kompletný článok na stiahnutie):

Pred časom sme sa obyvatelia Okružnej ulice v Detve (resp. jej priľahlých slepých ulíc) začali trápiť s novým problémom, ktorý tu za roky nášho života nebol. Zamestnanci Technických služieb nám odmietli vyprázdňovať kontajnery s bioodpadom, dokonca po poslednom vývoze zostali bez povšimnutia aj kontajnery s komunálnym odpadom!

Na základe mailových i telefonických upozornení na nedostatočné plnenie povinností zo strany Technických služieb ohľadom vývozu sa začiatkom júna konala obhliadka miesta uloženia kontajnerov určených na vývoz za účasti pánov z TS i Mesta. Pri obhliadke bolo konštatované, že nie je jednoduché uložiť kontajnery s bioodpadom v podvečer vývozu (keďže prevažná väčšina obyvateľov odchádza do práce a vyprázdňovanie kontajnerov nesleduje v priamom prenose, iba nájde vyprázdnený kontajner) a následné uloženie vyprázdnených kontajnerov na miesto, kde by nezavadzali, resp. neobmedzovali dopravu a neodpudzovali svojím pachom okoloidúcich. Vzhľadom na tieto skutočnosti nám bol prisľúbený vývoz kontajnerov na bioodpad v plánovanom termíne za zachovania starých podmienok (kontajner vyložený pred vlastný dom). K tomuto však napriek prísľubu nedošlo a my sme pred domami opatrovali mesiac starý bioodpad (vzhľadom na teplo, kvalitu a obsah kontajnera si vie čitateľ iste predstaviť tú úžasnú arómu, ktorá sa okolo šírila, o rozmnoženom hmyze nehovoriac). Na základe telefonických upozornení bol bioodpad vyvezený v náhradnom termíne. Pri ďalšom riadnom termíne vývozu bioodpadu sa situácia zopakovala.

Na telefonáty kompetentní buď nereagujú, alebo sa vyhovárajú navzájom – Mesto na TS, TS na Mesto…

Kedže sa situácia neriešila obyvatelia Okružnej sa obrátili aj na svojich poslancov.

Sme radi, že aj našou zásluhou sa veci pohli dopredu. Prinášame aktualizovanú informáciu ohľadne tohto problému po viacerých aktivitách poslancov za 5 obvod.

Vzhľadom na to, že môj článok pôvodne uverejnil len jeden detviansky internetový portál – pdnoviny p. Drugdu a len dodatočne ho uverejnil portál dtonline p. Pavlova, (oslovený bol aj ďalší detviansky internetový portál, ktorý neprejavil žiaden záujem o informovanie), rozhodla som sa o probléme informovať priamo poslancov za náš volebný obvod. O riešenie problému prejavili záujem len dvaja z oslovených – p. Vrťo a p. Výbošťok. Dohodli sme si osobné stretnutie, ktoré sa konalo začiatkom augusta.
Na osobnom stretnutí s novým konateľom, ktoré zorganizoval p. Výbošťok bolo dohodnuté riešenie. V zmysle ustanovení §§ 29, 30, 31c) VZN č. 11/2014 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budeme žiadať o zaradenie našich domov do zoznamu lokalít, kde nie je možné zabezpečiť odvoz odpadu z dôvodu ťažko prístupného terénu

Aj Vás mesto ignoruje? Kontaktujte nás. Pomôžeme Vám.