V Detve opäť cúvame. Dokedy?

Zatiaľ, čo v iných mestách sa mobiliár (lavičky, koše, prístrešky, zastávky atď…) modernizuje, u nás sa vraciame do doby minulej a nepochopiteľnej. Pred niekoľkými dňami žiadali občania o konečné dokončenie kontajneroviska na Štefánikovej ulici. Ich žiadosti bolo vyhovené, ale výsledok je katastrofálny. Kontajneroviská a ich návrhy má na starosti p. Stašák z oddelenia VaŽP, (oddelenie, ktoré patrí priamo pod primátora mesta). Ten ktorý navrhuje veľké projekty ako prestavba VI.MŠ, rekonštrukcia amfiteátra atď…, ale v prípade kontajneroviska na Štefánikovej boli jeho myšlienky „nadštandardné“ alebo si niekto myslí niečo iné? Materiál, ktorý použil na oplotenie „výrazne zapadol do architektúry mesta, bezpečnosti deti a okoloidúcich občanov“. Myslím si, že ide o nenahraditeľného odborníka. K uvedenému dielu patrí veľká gratulácia. Okrem toho, že to vyzerá hrozne, je to ešte aj veľmi nebezpečné pre deti, ktoré sa hrávajú na susednom ihrisku.

Pre porovnanie pridávam fotky z mesta Zvolen a Hriňová.

Poslanecký prieskum – kamerový systém v Detve

Na základe požiadavky Komisie podnikateľskej, CR a Marketingu sa členovia zišli v priestoroch MsP v Detve. Pracovníci MsP nám prezentovali súčasný stav kamier, ktorý je v zlom stave.
Z 13 kamier funguje len 6 aj to nie vždy nakoľko aj pri nich sú občas výpadky. Pozorne sa budeme tejto problematike venovať a budeme hľadať funkčné riešenie, ktoré zabezpečí vyššiu kvalitu a bezpečnosť. V najbližších dňoch plánujeme pracovnú cestu na obhliadku práce MsP v Hnúšti, kde je kamerový systém plne funkčný a napomáha MsP lepšie riešiť každodenné problémy.

Hlavný problém je, že mesto nemá podpísanú zmluvu o údržbe kamerového systému povedal náčelník MsP Ladislav Slahúčka.

Poslanci MsZ apelujú na vedenie mesta aby urobilo výberové konanie a podpísalo zmluvu s víťazom výberového konania.

Príloha:
Správa o stave kamerového systému a požiadavky na jeho zlepšenie.

Občianske hliadky už aj v Detve

Poslanecký návrh na občianske hliadky.

V meste Detva bude od mája 2015 dozerať na bezpečnosť okrem mestskej polície aj občianska hliadka. Je to skúšobný projekt pre mesto, ktorý bude trvať do konca septembra tohto roku. Občianska hliadka bude chodiť označená a v teréne budú v popoludňajších a večerných hodinách. Read More