Transparentnosť pod drobnohľadom. Primátor robil verejné obstáravanie v shopping centre v Bratislave…Teraz nám to spočítali všetkým…

Rozoberieme si hlavné problémy mesta Detva, na ktoré poukázala Transparency International.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
je jednou z najväčších problémov mesta Detva.

Pod vedením primátora Jána Šufliarského sa obstarávajú mnohé investičné akcie, ktoré idú do státisícových súm ale spôsob obstáravania je veľmi netransparentný a škandalózny.

Pamätáme si ako primátor poveril súkromné firmy robiť verejné obstarávanie takmer za  niekoľko miliónov EUR… Jedno z týchto obstarávaní sa robili v obchodnom centre v Bratislave za zatvorenými dverami, kde nemal prístup nikto z mesta iba zamestnanci súkromnej firmy…Tam urobili to, čo bolo treba…

Tento škandál si všimli aj v Transparency International a toto je jeden z hlavných dôvodov, že mesto pohorelo.

Okrem tejto hanby je ďaleko dôležitejšie, že keby sa robilo obstarávanie transparentne, tak cena z niekoľkých miliónov EUR by bola ďaleko nižšia.

Predaj a prenájom majetku
Okrem zásad hodpodárenia na web stránke mesta, nič nie je urobené tak ako je v normálnych mestách obvyklé.
Žiadne aukcie, aby sme mohli zvýšiť cenu majetku a tým mali väčší príjem do mestského rozpočtu
Žiadne zverejnené výsledky z verejných obstarávaní. Však načo upozorňovať komu sme dohodili zákazku…
Žiadne zápisnice zo súťaží…
 

Personálna politika

Personálna politika je ďalšie sklamanie práce primátora mesta Detvy Jána Šufliarského.

Žiadne informácie o výberových konaní aby sa ľudia mohli prihlásiť.
Žiadne zápisnice z výberových konaní, kto sa uchádzal o miesto.
Žiadne zverejnené pravidlá pri výbere uchádzačov.
A dovoľujeme si upozorniť na najväčší problém v personálnej otázke a to mobing na pracovisku zo strany prednostu MsU Štefana Slemenského voči zamestnancom mesta.
Primátor bol viac krát upozorňovaný zamestnancami a aj poslancami na spôsoby správania prednostu ale primátor to všetko prechádza mlčaním.
Darmo poslanci sa zastali zamestnancov aby riešil personálnu otázku prednostu. Ten mu ešte navýšil odmeny…

 
Takže milí občania toto je ozajstná „Transparentnosť po Detviansky“ tak ako ju ohodnotila renomovaná spoločnosť Transparency International.
Sme zvedaví, či sa šéf volebného štábu (Ján Šiandor) primátora Jána  Šufliarskeho ospravedlní občanom a poslancom za svoje klamstvá a či sa konečne primátor postavý k veci ako chlap alebo znova takúto hanbu pre mesto, nehodí na zamestnancov úradu ako je u neho obvyklé.
 

Sporné externé verejné obstarávanie

Verejné obstáravania sa majú robiť transparentne.

A to, že primátor mesta splnomocní externé firmy v plnom rozsahu na verejné obstarávanie pre naše mesto za takmer 3 000 000,- EUR bez možnosti dohliadať na tento proces transparentnosti nepomáha.

Nie je možné aby nikto zo zamestnancov mesta nemal prístup pri otváraní obálok a vyhodnotenia súťaže.