Technické služby stále jazdia na rachotinách. Vieme prečo!

Mestské zastupiteľstvo schválilo už 14.12.2017 sumu 425 000 € na obnovu vozového parku Technických služieb Detva.

Do dnešného dňa však primátor mesta si nenašiel čas aby poslal čo len jedno euro na účet Technických služieb pre obnovu vozového parku.

Výsledok takéhoto „úspešného“ dvadsaťročného riadenia mesta a jeho spoločností je nasledovný:

Zamestnanci TS sú zúfalí a sklamaní. Nečudo.

 

 

Vraky v technických službách už nechceme, stačilo pán primátor!

Na ostatnom meststkom zastupiteľstve sme prezentovali technický stav strojov v našej mestskej spoločnosti Technické služby Detva s.r.o.

Člen dozornej rady Jozef Výbošťok odprezentoval situáciu v akom stave máme stroje.

Predsedníčka DR a poslankyňa Jana Kuzárová takisto vyjadrila rohorčenie v akom stave je mestská spoločnosť.

Tu netreba o tom veľa hovoriť, stačí si pozrieť video ukážku z mestského zastupiteľstva. To hovorí za všetko.

Škoda že ten, ktorý vedie naše mesto a technické služby už 20 rokov znova o ničom nevedel…

To je na zaplakanie, tento alibizmus!

Dozorná rada Technický služieb v zložení Jana Kuzárová, Imrich Sekereš a Jozef Výbošťok navrhla zaradiť do mestské rozpočtu finančné prostriedky na nákup nevyhnutných strojov pre skvalitnenie služieb pre našich obyvateľov.

Poslanci tento návrh schválili.

Spájame slušných ľudí pre dobrú vec.

Politika na Slovensku dosahuje svoje dno. Nenávisť a osočovanie ľudí, ktorí majú len iní názor na vec, je úplne bežná prax. Nepočúvame sa, a mnohokrát sa ani nechceme počúvať navzájom. To má za následok nezáujem ľudí o politiku ako takú. Nastáva frustrácia a znechutenie zo správy vecí verejných. Rovnako to platí aj v lokálnej politike na obecnej úrovni. Boli sme zvolení nato, aby sme ťahali za jeden koniec a nie aby sme sa neustále doberali a hádali. Ľudí to unavuje. Aj u nás to platilo, ale snažíme sa to zmeniť. Začali sme sa viac rozprávať a hlavne sa počúvať. Prvou lastovičkou týchto nových vzťahov je riešenie situácie v Technických službách Detva. Už pred rokom sme poukazovali na kritickú situáciu v spoločnosti, ale ako sa hovorí stačí raz vidieť naživo ako sto krát počuť… a tak sme navrhli, aby naša kolegyňa Janka Kuzárová sa stala členkou Dozornej rady spoločnosti. Bol som rád, že náš návrh akceptovala a stala sa dokonca predsedkyňou Dozornej rady. Mohla to odmietnúť a nechať to tak. Ale zobrala zodpovednosť do svojich rúk a nepolitikárčila, ako by to urobili mnohí z nás poslancov. A to sa mi páči.

Od svojho nástupu sa začala podrobne zaujímať ohľadne situácie v spoločnosti. Zvolávala zasadnutia dozornej rady a s kolegami poslancami navrhovali riešenia na záchranu spoločnosti.  Jej postoj k otázke záchrany Technických služieb musím hodnotiť ako vysoko profesionálny a hlavne ľudský. Výsledkom nášho spoločného riešenia je taký, že dozorná rada navrhla mestskému zastupiteľstvu vložiť peniaze do spoločnosti, aby nám spoločnosť neskrachovala. Peniaze sme schválili a teraz musí zasadnúť valná hromada a potvrdiť našu snahu. Inak peniaze neprídu.

Takto si predstavujem našu komunálnu politiku, aby sme spájali slušných ľudí v Detve pre dobrú vec. Teraz sa nám to podarilo. V prospech občanov, zamestnancov a ich rodín. Je načase, aby sme v tom pokračovali ďalej.

 

Aj vás roky niečo trápi v meste a nerieši sa to?

Napíšte nám.

Budeme za Vami stáť.

Roman Vrťo

Žijeme v jednom meste? – poďakovanie

Pred niekoľkými mesiacmi obyvatelia na Okružnej ulici čelili problémom s vývozom smetí .
Sme radi, že sa veci pohli dopredu.

Vyberáme z článku obyvateľky Okružnej ulice (kompletný článok na stiahnutie):

Pred časom sme sa obyvatelia Okružnej ulice v Detve (resp. jej priľahlých slepých ulíc) začali trápiť s novým problémom, ktorý tu za roky nášho života nebol. Zamestnanci Technických služieb nám odmietli vyprázdňovať kontajnery s bioodpadom, dokonca po poslednom vývoze zostali bez povšimnutia aj kontajnery s komunálnym odpadom!

Na základe mailových i telefonických upozornení na nedostatočné plnenie povinností zo strany Technických služieb ohľadom vývozu sa začiatkom júna konala obhliadka miesta uloženia kontajnerov určených na vývoz za účasti pánov z TS i Mesta. Pri obhliadke bolo konštatované, že nie je jednoduché uložiť kontajnery s bioodpadom v podvečer vývozu (keďže prevažná väčšina obyvateľov odchádza do práce a vyprázdňovanie kontajnerov nesleduje v priamom prenose, iba nájde vyprázdnený kontajner) a následné uloženie vyprázdnených kontajnerov na miesto, kde by nezavadzali, resp. neobmedzovali dopravu a neodpudzovali svojím pachom okoloidúcich. Vzhľadom na tieto skutočnosti nám bol prisľúbený vývoz kontajnerov na bioodpad v plánovanom termíne za zachovania starých podmienok (kontajner vyložený pred vlastný dom). K tomuto však napriek prísľubu nedošlo a my sme pred domami opatrovali mesiac starý bioodpad (vzhľadom na teplo, kvalitu a obsah kontajnera si vie čitateľ iste predstaviť tú úžasnú arómu, ktorá sa okolo šírila, o rozmnoženom hmyze nehovoriac). Na základe telefonických upozornení bol bioodpad vyvezený v náhradnom termíne. Pri ďalšom riadnom termíne vývozu bioodpadu sa situácia zopakovala.

Na telefonáty kompetentní buď nereagujú, alebo sa vyhovárajú navzájom – Mesto na TS, TS na Mesto…

Kedže sa situácia neriešila obyvatelia Okružnej sa obrátili aj na svojich poslancov.

Sme radi, že aj našou zásluhou sa veci pohli dopredu. Prinášame aktualizovanú informáciu ohľadne tohto problému po viacerých aktivitách poslancov za 5 obvod.

Vzhľadom na to, že môj článok pôvodne uverejnil len jeden detviansky internetový portál – pdnoviny p. Drugdu a len dodatočne ho uverejnil portál dtonline p. Pavlova, (oslovený bol aj ďalší detviansky internetový portál, ktorý neprejavil žiaden záujem o informovanie), rozhodla som sa o probléme informovať priamo poslancov za náš volebný obvod. O riešenie problému prejavili záujem len dvaja z oslovených – p. Vrťo a p. Výbošťok. Dohodli sme si osobné stretnutie, ktoré sa konalo začiatkom augusta.
Na osobnom stretnutí s novým konateľom, ktoré zorganizoval p. Výbošťok bolo dohodnuté riešenie. V zmysle ustanovení §§ 29, 30, 31c) VZN č. 11/2014 O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budeme žiadať o zaradenie našich domov do zoznamu lokalít, kde nie je možné zabezpečiť odvoz odpadu z dôvodu ťažko prístupného terénu

Aj Vás mesto ignoruje? Kontaktujte nás. Pomôžeme Vám.

 

 

Hygiena zatvorila kúpalisko v Detve

Pred časom prebehla informácia o správe Hlavného hygienika SR a jeho rozhodnutí o uzatvorení kúpaliska v Detve.

Kedže na nás poslancov sa obrátili viacerí občania mesta ako sa veci majú, preverili sme prečo Technické služby neuzatvorili kúpalisko okamžite ako nariadil Hlavný hygienik SR ale naopak, kúpalisko ostalo otvorené skoro až do konca leta.

Dôvod je zarážajúci: konateľ Technických služieb nepoužíva elektronickú schránku pomocou ktorej štát komunikuje s podnikateľskými subjektami.
Povinnosť štatutárov podnikateľských subjektov je komunikovať so štátom prostredníctvom e-schránok už od 1.júla 2017.

Aj z tejto informácie vidno, že výkonné orgány spoločnosti a to konateľ ( v tomto čase už bývalý konateľ nakoľko sa vzdal svojej funkcie) a valná hromada (primátor mesta Ján Šufliarský) vôbec nezvládli riadenie a z ich nedôslednosti mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia návštevníkov kúpaliska.

Poslanci už viac krát poukazovali na neschopnosť vedenia Technických služieb. Napriek naším opakovaným upozorneniam, ponechal primátor mesta Ján Šufliarsky konateľa vo funkcii daľšie 2 mesiace a neriešil okamžite situáciu ako najvyšší orgán spoločnosti.
Dokedy budú občania mesta trpieť na túto nedôslednosť?

Nespokojnosť obyvateľov časti Piešť. Po dlhých mesiacoch čakania už na nich nebude pršať na zastávke.

Obyvatelia miestnej časti Piešť sa konečne dočkali zakrytia autobudovej zastávky. Trvalo vyše 9 mesiacov kým sa mesto Detva rozhýbalo a dalo do poriadku nedokončenú zastávku.

Dlhodobo poslanci upozorňovali na zastupiteľstvách a komisiách na tento nevyhovujúci stav. Primátor všetkým sľúbil, že to bude zrealizované. Nebolo.

Nepomohli sťažnosti poslancov a ani obyvateľov mesta.
Až po 9 mesiacoch a mediálnom tlaku sa primátor konečne rozhýbal.

To iba mediálny tlak pomôže, aby sa veci posunuli dopredu?

Kedy sa konečne bude robiť normálne, tak ako sa patrí?

 

Ľudia sa pýtajú, komu je dobrá cesta do poľa za 3500,- EUR

Zo správy Hlavného kontrolóra vyplynulo, že v roku 2015 sa vyviezlo takmer 200 ton štrku, čo je približne 20 nákladných vozidiel značky Tatra na cestu v miestnej časti Skliarovo – Majerovo, ktorá vedie do poľa, kde neexistuje žiadny rodinný dom, iba jedna neobývaná chata. Za túto “super cestu” zaplatilo mesto sumu približne 3500,-EUR.

Podľa vyjadrenia poslanca Tučeka, nevie o poslancoch alebo obyvateľoch miestnej časti Skliarovo, ktorí by chceli uvedenú cestu realizovať, pričom realizácia tejto cesty bola urobená na výslovnú požiadavku mesta Detva. Na druhej strane treba poznamenať, že poslanec Imrich Murín viackrát zastával názor, aby sa takéto cesty robili aj v lokalitách, kde sú polia a lúky, pretože podľa jeho názoru, v budúcnosti môže začať na týchto miestach výstavba rodinných domov.

Je pravidlom, že obyvatelia mesta Detva sa pri požiadavkách na štrkovanie ciest stretávajú s neochotou zrealizovať ich požiadavky. Odpoveď z „mesta“ je stále rovnaká, že niet peňazí. Ale pri nezmyselnej ceste do poľa za 3500,-EUR sa peniaze našli.

Ľudia sa pýtajú, kto vráti štrky ľudom na Skliarove, tam kde ich potrebujú?

Je záhada, že primátorovi, ktorý tam žije, to neprekáža a tvári sa, že je všetko v poriadku.

Na základe tohto šafárenia so štrkmi sme sa rozhodli menej štrkovať a viac asfaltovať a penetrovať. Dali sme požiadavku mestskému úradu, aby sa vysporiadali postupne všetky cesty v meste a mestských častiach. Ľudia nás upozornili, že primátor mesta nemá záujem o asfaltovanie a penetrovanie.  Dôvod je jednoduchý: mesto nemôže renovovať cesty na cudzích pozemkoch. Príčinou toho je, že primátor za 18 rokov nebol schopný vysporiadať pozemky pod cestami, chodníkmi a budovami.

Zarážajúce je, že to, čo občan vysporiada za pár mesiacov, mesto nedokáže za dlhé roky.

V posledných rokoch poslanci vyčlenujú na vykupovanie pozemkov stovky tisíc EUR. Dúfame, že informácia o pozastavení asfaltovania a penetrovania  nie je pravdivá.

Aj z tohto príkladu vidieť, že primátor mesta, Ján Šufliarský, sa nevenuje  potrebám obyvateľov, ale veci rieši povrchne a alibisticky (do očí jedno a za chrbtom druhé).

Poslanci MsZ:
Branislav Baran, Slavomír Ciglan, Darina Labáková, Jozef Pavlov, Imrich Sekereš, Stanislav Šichta, Dušan Tuček, Roman Vrťo, Jozef Výbošťok

Kauza „štrky„ pokračuje – podali sme trestné oznámenie

Už vyše roka sa snažíme riešiť vážnu situáciu v Technických službách mesta Detva. Iniciovali sme niekoľko kontrol, ktoré bohužiaľ potvrdili rozkrádanie majetku mesta Detva. Zvolávali sme mimoriadne zastupiteľstvá, ohľadne tejto situácie aby primátor, ako štatutárny orgán spoločnosti, konal.

Bohužiaľ primátor sa len prizerá a vyhovára sa na Dozornú radu, pričom sa nevie postaviť týmto problémom čelom ako sa patrí na štatutára mesta.

Primátor podľa nášho názoru zlyhal a nechráni majetok obyvateľov mesta Detva.

Kedže poslanci sa už nemôžu pozerať na tento alibizmus, rozhodli sa konať vo veci a podali trestné oznámenie na neznámeho páchateľa podľa §62 a §196 Trestného poriadku. Podanie podpísalo 9 poslancov, čo je nadpolovičná väčšina všetkých poslancov.

Toto podanie na políciu je pre nás dôležité aj z toho dôvodu, že vedenie mesta rozširuje informáciu, že poslanci sú zapletení do rozkrádania štrkov. Kedže je to výmysel, nemáme problém podať trestné oznámenie aby polícia uvedený prípad riadne vyšetrila.

Poslanci MsZ Detva
Imrich Sekereš, Jozef Výbošťok, Ing. Stanislav Šichta, Ing. Dušan Tuček, Branislav Baran, Mgr. Slavomír Ciglan, Mgr. Darina Labáková, Ing. Roman Vrťo, Mgr. Jozef Pavlov

Potvrdenie o prijatí trestného oznámenia

 

 

Kontrola použitia štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta Detva v roku 2015 v zmysle uznesenia MsZ č. 481/17.

Poslanci MsZ v Detve od začiatku svojho mandátu si stanovili cieľ chrániť majetok mesta a zabezpečiť transparentné hospodárenie mesta a Technických služieb mesta Detva.

Poslanci a Dozorná rada viac krát uložili úlohy Hlavnému kontrolórovi aby preveril hospodárenie vo všetkých strediskách spoločnosti Technické služby, kde sú podozrenia s nehospodárnym nakladaním s majetkom mesta.

Jednou z úloh bola kontrola použitia štrkodrvy zakúpenej z rozpočtu mesta Detva za rok 2015. Táto kontrola vznikla aj na základe mnohých sťažností obyvateľov mesta Detva, ohľadne použitia štrkov na mestské komunikácie.

Na základe kontroly bolo zistených zatiaľ 19 pochybení, kde mesto Detva zaplatilo za štrky Technickým službám ale tieto štrky nešli na miestne komunikácie ale v mnohých prípadoch na súkromné účely.

„Zodpovední pracovníci mesta a TS opakovane nevysvetlili miesta použitia štrkodrvy“, konštatoval Hlavný kontrolór mesta Detva.

Teda štrky boli vyvezené úplne inde ako boli fakturované a čo je zarážajúce boli podpísané a odsúhlasené mestom Detva.

Už pred rokom sme zvolali mimoriadne zastupiteľstvo s jediným bodom situácia v TS. Upozorňovali sme primátora mesta na vážnu situáciu a do dnešného dňa neurobil kroky na nápravu a ani na poslednom zastupiteľstve sa nevyjadril ako chce konkrétne riešiť situáciu v spoločnosti. Znovu sa ukázalo, že primátor krízové situácie nerieši ale alibisticky ich zametie pod koberec.

Dokedy majú občania trpieť na tento alibizmus?

 

Ako dopadne kontrola za rok 2016?

 

V prílohe uverejňujeme 1. časť kontroly Hlavného kontrolóra mesta Detva

Kontrola použitia štrkodrvy v roku 2015 

Štrky nájdené podľa GPS