Skúste si sadnúť na 4 stoličky naraz? Že to nejde? V Detva áno !

Už dlhodobo je v našej spoločnosti kritizovaný fakt, že volení zástupcovia „sedia na viacerých stoličkách“.

Zastávať viacero volených funkcií evidentne vynáša. Tí politici, ktorí sedia na viacerých stoličkách, zarobia ročne podobne alebo aj viac ako náš premiér.

A ako je to u nás ?

Náš primátor sedí na štyroch stoličkách…

 1. primátor mesta – zarába vyše 2500,- EUR mesačne
 2. poslanec VÚC – zarába približne 500,- EUR mesačne
 3. podpredseda predstavenstva na Regionálnej správe ciest – RSC nezverejnila informáciu o plate na tejto funckii po dosadení Jána Šufliarského. Podľa dostupných informácií táto funkcia je platená sumou okolo 1000.- EUR mesačne
 4. člen predstavenstva v Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti- spoločnosť odmietla poskytnúť informáciu o plate na tejto funckii po dosadení Jána Šufliarského. Podľa dostupných informácií táto funkcia je platená sumou okolo 1000.- EUR mesačne

SPOLU VYŠE 5 000 EUR mesačne

Tak už vieme prečo nemáme osvetlené prechody…

Prečo nemáme chodník na železničnú stanicu alebo prečo nie je opravené CVČ pre dôchodcov…

Skrátka mestu sa treba venovať!

 

Prílohy:

obchodný register vodárenská spoločnosť

obchodný register regionálna správa ciest

 

Akoby sa dalo všetko vykúpiť len imaginárnym krikom o podaní trestného oznámenia.

V posledných dňoch sme svedkami mediálnej prestrelky  medzi súčasným poslancom Jozefom Pavlovom a bývalým viceprimátorom Jánom Šiandorom.

Nie je to prvýkrát. Opakuje sa to pravidelne a najmä, keď je pred voľbami.

Pred vyše rokom Jozef Pavlov na MsZ predniesol príspevok, kde poukázal na rozkrádanie štrkov z mestských peňazí, keď štrky išli najbližšej primátorovej rodine. Z mestských peňazí. Reakcia primátora bola rýchla, “dávam trestné oznámenie na vás pán poslanec”.

Ubehol rok a nič. Primátor Ján Šufliarský žiadne trestné oznámenie nedal a výsledok kontroly potvrdil, že štrky naozaj išli primátorovej rodine.

Písali o tom aj celoslovenské médiá:

https://plus7dni.pluska.sk/kauzy/rozkradacky-polanou-stopy-vedu-slovenskym-elitam

Keď poslanec následne na stránke dtonline.sk zverejnil ďalšie zistenia ako napríklad úplatky pri bytovom dome Dolinky 3 alebo Internátu číslo 3 ozval sa pán Ján Šiandor a ten mu oznámil, že dáva na neho takisto trestné oznámenie.

Ubehol tiež rok a nič, žiadne trestné oznámenie.

Natískajú sa slová…

Akoby sa dalo všetko vykúpiť len imaginárnym krikom o podaní trestného oznámenia.

 

Zo všetkých strán počúvame:
Šiandorove rozkradnuté motory, Pavlovova dotácia, Šufliarskeho štrky z našich daní, Vrťove fondy.

 

Žijeme v postfaktickej dobe, kde sa nič nepreveruje, ale akýkoľvek “krik” na sociálnych sieťach sa berie ako fakt. Nič sa nepreveruje, stačí iba napísať a pošpiniť. Také ľahké a účinné.

 

Mediálna prestrelka pred pár dňami je ale iná ako ostatné.

Prehovoril jeden aktér, ktorý tvrdí, že je vyšetrovateľ a dal stanovisko, že Ján Šiandor naozaj kradol motory.

Toto je už úplne “iná káva”.

Už nejde len o “kecy na sociálnych sieťach”, ale prehovoril človek, ktorý tvrdí, že vyšetroval Jána Šiandora a usvedčil ho z rozkrádania.

Celá nahrávka vyšetrovateľa v linku:
https://youtu.be/VvJ7shHoseY

 

Pre Primátora Jána Šufliarskeho to nie je dobrá správa. Ján Šiandor je jeho dlhoročný partner, zvolil si ho za viceprimárora a dnes je jeho šéf volebnej kampane.

Odbyť to článkom Jána Šiandora na svojej stránke tvrdením, že vyjadrenie vyšetrovateľa je HOAX, je síce dobrý pokus ale nedostatočný.

Vyjadrenie Jána Šiadnora:
https://www.dtinfo.sk/jan-siandor-cibulka-ma-vacsi-strach-ako-som-si-myslel/

 

Ľudia sa pýtajú a žiadajú vysvetlenie. Oprávnene.

 

Preto aj v ich mene žiadame:

 1. Vyšetrovateľa, aby odkryl svoju identitu, aby sa dôveryhodnosť jeho tvrdení potvrdila.

 2. Jána Šiandora, aby sa mohol obhájiť pred výrokmi vyšetrovateľa, vyzývame ho, aby išiel na detektor lži (polygraf), kde môže tieto obvinenia vyvrátiť.

 

Pevne veríme, že obaja zúčastnení incidentu sa postavia k veci ako chlapi. Inak sú ich fakty, len nechutnou búrkou v predvolebnom guláši.

 

Transparentnosť pod drobnohľadom. Primátor robil verejné obstáravanie v shopping centre v Bratislave…Teraz nám to spočítali všetkým…

Rozoberieme si hlavné problémy mesta Detva, na ktoré poukázala Transparency International.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
je jednou z najväčších problémov mesta Detva.

Pod vedením primátora Jána Šufliarského sa obstarávajú mnohé investičné akcie, ktoré idú do státisícových súm ale spôsob obstáravania je veľmi netransparentný a škandalózny.

Pamätáme si ako primátor poveril súkromné firmy robiť verejné obstarávanie takmer za  niekoľko miliónov EUR… Jedno z týchto obstarávaní sa robili v obchodnom centre v Bratislave za zatvorenými dverami, kde nemal prístup nikto z mesta iba zamestnanci súkromnej firmy…Tam urobili to, čo bolo treba…

Tento škandál si všimli aj v Transparency International a toto je jeden z hlavných dôvodov, že mesto pohorelo.

Okrem tejto hanby je ďaleko dôležitejšie, že keby sa robilo obstarávanie transparentne, tak cena z niekoľkých miliónov EUR by bola ďaleko nižšia.

Predaj a prenájom majetku
Okrem zásad hodpodárenia na web stránke mesta, nič nie je urobené tak ako je v normálnych mestách obvyklé.
Žiadne aukcie, aby sme mohli zvýšiť cenu majetku a tým mali väčší príjem do mestského rozpočtu
Žiadne zverejnené výsledky z verejných obstarávaní. Však načo upozorňovať komu sme dohodili zákazku…
Žiadne zápisnice zo súťaží…
 

Personálna politika

Personálna politika je ďalšie sklamanie práce primátora mesta Detvy Jána Šufliarského.

Žiadne informácie o výberových konaní aby sa ľudia mohli prihlásiť.
Žiadne zápisnice z výberových konaní, kto sa uchádzal o miesto.
Žiadne zverejnené pravidlá pri výbere uchádzačov.
A dovoľujeme si upozorniť na najväčší problém v personálnej otázke a to mobing na pracovisku zo strany prednostu MsU Štefana Slemenského voči zamestnancom mesta.
Primátor bol viac krát upozorňovaný zamestnancami a aj poslancami na spôsoby správania prednostu ale primátor to všetko prechádza mlčaním.
Darmo poslanci sa zastali zamestnancov aby riešil personálnu otázku prednostu. Ten mu ešte navýšil odmeny…

 
Takže milí občania toto je ozajstná „Transparentnosť po Detviansky“ tak ako ju ohodnotila renomovaná spoločnosť Transparency International.
Sme zvedaví, či sa šéf volebného štábu (Ján Šiandor) primátora Jána  Šufliarskeho ospravedlní občanom a poslancom za svoje klamstvá a či sa konečne primátor postavý k veci ako chlap alebo znova takúto hanbu pre mesto, nehodí na zamestnancov úradu ako je u neho obvyklé.
 

Mesto Detva obsadilo nelichotivé 89 miesto v transparentnosti. Primátor hľadá ako vždy vinníka niekde inde.

Transparency International  Slovensko zverejnil na svojej stránke hodnotenie transparentnosti 100 miest na Slovensku. Mesto Detva obsadilo nelichotivé 89 miesto, čo je oproti poslednému hodnoteniu z roku  2016 prepad až o 23 miest.

Jeho hodnotenie  zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u 100 najväčších miestnych samospráv.

 

Vychádzali z nasledovných otázok:

 • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,8 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 9,7 %)
 • Odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14 %)
 • Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 3 %)
 • Hlasnetruby.transparency.sk – Prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy (Index Benefit): (váha 1,5 %)

 

Všetky otázky a ich vyhodnotenie za mesto Detva je možné si pozrieť na http://samosprava.transparency.sk/profile/M019/2018.

Z uvedených otázok je zrejmé, že otázky boli zamerané hlavne na nastavenie pravidiel zo strany mestského úradu pri zabezpečovaní zvýšenia transparentnosti, obsahu a množstva poskytovaných informácií, kvality protikorupčných mechanizmov a otvorenosti v informovaní verejnosti mesta Detva.

Je smutné, že šéf predvolebnej kampane, pravá ruka pána primátora Šufliarského a zároveň bývalý viceprimátor v článku “Transparentnosť po Detviansky” ako obvykle mieša hrušky s jablkami a nepozná ani základné prvky fungovania samosprávy, a to kto je najvyšším výkonným orgánom mesta, kto vykonáva obecnú správu a kto riadi mestský úrad. Pritom bol 4 roky druhý muž mesta.

 

Pre jeho informáciu zacitujem zo stanoviska Okresnej prokuratúry Zvolen:

“ Podľa § 13 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení predstaviteľom obce a najvyšším orgánom obce je starosta. Podľa § 13 ods. 4 písm c/,e/ Zákona o obecnom zriadení starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Podľa § 16 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení riadi prácu mestského úradu. Z vyššie uvedených citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorý okrem iného vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Z ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o obecnom zriadení nevyplýva aby Mestské zastupiteľstvo mohlo vykonávať pôsobnosť zamestnávateľa, resp. akéhosi nadriadeného pracovníka s rozhodovacou  právomocou voči zamestnancom Mestského úradu resp. delegovať na seba oprávnenia primátora – riadiť prácu zamestnancov Mestského úradu. Mestské zastupiteľstvo môže vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon a v ostatných veciach sú kompetencie zverené primátorovi mesta. Výlučne primátor mesta môže zamestnancovi mesta vydávať konkrétne pokyny a úlohy na vykonávanie práce.

 

Z uvedeného je zrejmé, že jedine primátor mesta riadi pracovnú činnosť pracovníkov Mestského úradu a to buď osobne, alebo prostredníctvom prednostu mestského úradu, ktorého opätovne riadi len on. Výhovorky za zlé hodnotenie mesta v rámci manažovania transparentnosti uvedené v článku pána Šiandora sú demagógiou najhrubšieho zrna. Za manažovanie mesta  je v plnom rozsahu zodpovedný primátor mesta Detvy Ing. Ján Šufliarský a jeho neschopný prednosta úradu Ing. Štefan Slemenský.

 

Nerozumieme prečo primátor nehovorí pravdu.

V ostatnom článku sme písali o porušovaní zákona primátorom mesta.

Na zastupiteľstve sme sa ho spytovali prečo nezvolal MsZ podľa zákona par. 369 o obecnom zradení, keď ho poslanci požiadali o zvolanie.

Odpoveď primátora bola jednoduchá „žiaden zákon som neporušil“.

Už sme si zvykli, že keď poslanci niečo hovoria je to primátorom Šufliarským spochybňované!

Prečo to hovoríme?

Tento týždeň v Trnave zvolali poslanci Msz aby prerokovali s primátorom Trnavy veci ohľadne City Arény.

A čudujme sa svete denník SME napíše:

Primátor Peter Bročka musí podľa zákona o obecnom zriadení mimoriadne rokovanie zastupiteľstva zvolať do pätnástich dní od podania návrhu.

 

Dokedy nám primátor Šufliarský bude klamať?

 

Primátor mesta ignoruje zasadnutia mestského zastupiteľstva a znova porušuje zákon!

Primátor mesta Detva Ing. Ján Šufliarsky v priebehu jedného mesiaca dokázal tri krát ignorovať zasadnutie mestského zastupiteľstva v Detve.
 
Prvý krát ignoroval zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 1.8.2018, keď zvolal mestské zastupiteľstvo v čase svojej dovolenky aj napriek tomu, že mal možnosť zvolať zastupiteľstvo v lehote 15 dní. Pre upresnenie na dovolenku nastúpil dva dni pred konaním zastupiteľstva. To znamená, že mal 13 dní na zvolanie zastupiteľstva, ktorého sa mohol zúčastniť. Na uvedenom zastupiteľstve sa mali prerokovať dôležité body a to určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich, informácia o doplnku k územnému plánu a informácia o investičných akciách mesta Detva v roku 2018. O tomto zmarenom zastupiteľstve sme písali v článku http://poslanci-detva.sk/2018/08/primator-zvolal-zastupitelstvo-na-ktore-neprisiel-ocania-sa-citia-podvedeni/
 
Druhý krát ignoroval zasadnutie mestského zastupiteľstva, keď v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Detve nezvolal do 14 dní nové zasadnutie mestského zastupiteľstva z dôvodu, že dňa 1.8.2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva klesol počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu, čím zastupiteľstvo stratilo spôsobilosť rokovať.
 

Tretí krát ignoroval zasadnutie mestského zastupiteľstva dnes ( dňa 6.9.2018 ), keď do tohto dňa nezvolal zasadnutie zastupiteľstva o ktoré ho požiadali poslanci, žiadosťou zo dňa 22.8.2018. Touto ignoranciou znova porušil Zákon 369 o obecnom zriadení, ktorý mu ukladá v tomto prípade povinnosť zvolať zasadnutie zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konania.

Z tohto dôvodu podávame podnet na Okresnú prokuratúru vo Zvolene na preskúmanie zákonnosti postupu pána primátora. 

Je veľmi zaujímavé, že pán primátor si zabúda plniť svoje povinnosti ako štatutár mesta, zrejme mu takmer 3000,- EUR plat nestačí. Preto si nabral dalšie funkcie?
 
Zato svoje povinnosti ohľadne vykonávania si funkcie podpredsedu predstavenstva Regionálnej správy ciest B.Bystrica a člena predstavenstva Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti B.Bystrica vykonáva priam vzorovo. Asi je za tieto funkcie lepšie odmeňovaný, alebo má na to iné dôvody? Taktiež pán primátor v poslednom čase radšej sedí na ZMOSe a VÚC ako na zastupiteľstve a mestskom úrade.
 
Zrejme sa drží zásady, že keď to robil dvadsať rokov a prešlo mu to tak to bude robiť naďalej.  

35 stupňov v tieni alebo ako “nespokojný občan” manipuluje s faktami

Posledné dni mesto Detva zachvátili horúčavy. Teplota okolo 35 stupňov v tieni práve kulminuje v týchto dňoch. To sa odrazilo na stave “nespokojného občana”, ktorý začal písať na svojej web stránke “svoje tvrdenia”:

 

Prvé tvrdenie:

“Ako prvé v tomto článku páni poslanci zaútočili na primátora, že si dovolil neprísť na zastupiteľstvo. Páni poslanci však asi zabudli na to, že toto zastupiteľstvo nebolo plánované a o zvolanie (mimoriadneho) zastupiteľstva požiadali práve oni. V tomto termíne mal však primátor dlhodobo plánovanú dovolenku, a tak ho na zastupiteľstve zastúpil jeho zástupca.”

 

Tvrdenie je lož, lebo primátorovi bola doručená žiadosť o zvolanie mestského zastupiteľstva dňa 17.7.2018. Primátor mal dostatok času zvolať zastupiteľstvo v čase keď bol prítomný na meste, lebo body o ktorých sa malo rokovať si prítomnosť primátora mesta priamo žiadali. Alebo podľa “nespokojného občana” si územný plán mesta, neschopnosť riešiť investičné akcie mesta Detva, alebo určenie počtu poslancov nevyžadujú prítomnosť primátora? Asi nie a lepšie je sa alibisticky vyhovoriť na plánovanú dovolenku. Položme si rečnícku otázku čo bránilo primátorovi mesta zvolať mestské zastupiteľstvo do 27.7.2018? Nič.

 

Druhé tvrdenie:

“Nespokojný občan”, ďalej na na svojej web stránke napísal:

“Územný plán mesta Detva, zmeny a doplnky č.4  bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke mesta v termíne od  9.4.2018 do 11.5.2018, prerokovanie UP s dotknutými orgánmi sa konalo dňa 18.4.2018 o 10,00 hod. na mestskom úrade, kde boli dokonca písomne pozvaní všetci 17 poslanci. A teraz sa podržte. Zo všetkých 17 poslancov prišiel jeden…Neskôr v ten istý deň bolo aj prerokovanie s verejnosťou a to o 16,00 hod., ktoré sa konalo taktiež na mestskom úrade.”

 

Autor článku účelovo “zabudol” napísať, že na prerokovaní Územného plánu mesta Detva, zmeny a doplnky č. 4 s verejnosťou sa zúčastnili minimálne šiesti poslanci ( Šichta, Pavlov, Výbošťok, Baran, Sekereš, Ciglán ) a mali k nemu aj dosť pripomienok. Od tohto momentu nik z poslancov už nemal informáciu čo sa deje s doplnkom č. 4 k územnému plánu mesta Detva, pričom v zmysle stavebného zákona mesto vyhodnotí stanoviská k územnému plánu v spolupráci so spracovateľom. Položme si otázku vyhodnocoval niekto pripomienky poslancov a občanov k návrhu doplnku č. 4, alebo je to podľa  “nespokojného občana” zbytočné? V tejto téme je veľmi zaujímavé aj vyjadrenie prednostu mestského úradu, že súčasné mestské zastupiteľstvo nebude schvaľovať doplnok č. 4. Prečo asi? Má prednosta s nespokojným občanom iný zámer s územným plánom?
To uvidíme veľmi rýchlo.

 

Tretie tvrdenie:

“ Nespokojný občan”, ďalej tiež na na svojej web stránke napísal:

“Uznesenie, ktoré poslanci schválili dňa 14.12.2017 na 31. zasadnutí MsZ bolo totiž nevykonateľné, pretože svojou neopakovateľnou blbosťou to schválili ako kapitálovú dotáciu. Takto poskytnúť z rozpočtu mesta peniaze Technickým službám je totiž v rozpore so zákonom.  A tak primátorovi poslanci pripravili nášľapnú mínu a nasledovalo dlhé preverovanie, ako tieto financie dostať do TS. Ak by totiž primátor poslal peniaze Technickým službám na základe uznesenia, ktoré poslanci pripravili, tak by porušil zákon čo potvrdil aj Protimonopolný úrad SR. Protimonopolný úrad SR dňa 19.4.2018 konštatoval, že poskytnutím dotácie schválenej poslancami na MsZ v Detve č.468/17 zo dňa 14.12.2017 pre Technické služby Detva s.r.o, dochádza mimo iné aj k narušeniu hospodárskej súťaže “

 

Uvedené tvrdenie, je hlboká lož, nakoľko Protimonopolný úrad vo svojom stanovisku zo dňa 19.4.2018 naopak usmerňuje mesto Detva akým spôsobom môže poskytnúť uvedenú dotáciu Technickým službám Detva. Tu je potrebné ešte dodať, že mestu Detva trvalo skoro dva mesiace kým dokázalo aspoň skoncipovať nejakú duchaplnú žiadosť o metodické usmernenie. Typické pre naše vedenie… Taktiež je potrebné dodať, že predstavitelia mesta Detva na mestskom zastupiteľstve dňa 30.4.2018 úmyselne zatajili informáciu o doručení listu Protimonopolného úradu SR na mesto. Nie po zásahu protimonopolného úradu, ale z dôvodu urýchleného riešenia kritickej situácie na TS Detva poslanci dňa 6.6.2018 pozmenili uznesenie aby sa konečne nakúpila technika. Toto sa udialo pred takmer tromi mesiacmi a znova nič, len výhovorky zo strany primátora mesta a jeho hovorcu – “Nespokojného občana”.

 

Klesnú teploty?

Dúfame, že vysoké teploty pominú a “nespokojný občan” nebude písať bludy. Ale keď počujeme, že už dnes chodí po kanceláriách mestského úradu, rozkazuje a kričí na zamestnancov, tak máme obavu, že diagnóza môže byť trvalejšieho charakteru.

 

Kto je “nespokojný občan”?

Nespokojný občan je Ján Šiandor. V Detve známy najmä z konca 80 rokov. Celá Detva hovorí, že stál za rozkrádačkami motorov v PPS Detva. Hovorí sa, že ho zachránila až nešťastná Havlova amnestia. Táto amnestia mala za následok, že boli prepustení nielen politickí väzni ale aj klasickí kriminálnici, čo malo neblahý dopad na následnú kriminalitu na začiatku 90 rokov.

 

Uplynuly roky a primátor Ján Šufliarský si ho zvolil v roku 2014 za viceprimátora mesta Detva. Spájajú sa s ním viaceré škandály. Najmä odpredaj pozemkov mestu Detva po 33 €/m2, kde si nastrčil vlastnú dcéru, aby to nebolo napísané na jeho meno. Od iných občanov mesto vykupuje pozemky maximálne po 10 €/m2. To je šafárenie!!!

 

Tu je dôkaz!

e/ Odkúpenie pozemku od Martiny Šiandorovej
Mestské zastupiteľstvo prijalo k bodu

U z n e s e n i e č. 229/12
===================
Mestské zastupiteľstvo v Detve

s c h v a ľ u j e

odkúpenie pozemku vo vlastníctve Martiny Šiandorovej bytom Detva,
a to parcely registra „C“ č. 3908/8 o výmere 326 m², zastavaná plocha
a nádvorie vedenej na LV č. 9922 v celosti, k.ú. Detva, obec Detva, Správa katastra
Detva za kúpnu cenu 33,- €/m². Kúpna cena celkom činí 10.758,- €.

HLASOVANIE :
Prítomní poslanci : 13 /celkový počet poslancov 17/
Neprítomní : Jaroslav Kóňa, Ing. Jozef Krnáč PhD., Mgr. Darina Labáková, Imrich Sekereš
„ za“ hlasoval – MUDr. Ľubica Henczeová, Ing. Vladimír Kučera,
Mgr. Jana Kuzárová, Štefan Lakota, Ján Lalík,
Imrich Murín, Ján Parobek, Milan Porubský, Ján Šiandor, Ing. Ondrej Vrťo,

„ proti“ hlasoval – RNDr. Juraj Bódi, Ing. Roman Vrťo
„ zdržal sa“ hlasovania – Jozef Kulišiak

 

Prečo zavádza a hovorí polopravdy?

Dôvod je jednoduchý. Znova sa stať viceprimátorom a byť pri koryte. Tam, kde sa rozhoduje o zákazkách a znova si zabezpečiť pre seba osobné výhody, tak ako to bolo za jeho šafárenia na mestskom úrade.

Technické služby stále jazdia na rachotinách. Vieme prečo!

Mestské zastupiteľstvo schválilo už 14.12.2017 sumu 425 000 € na obnovu vozového parku Technických služieb Detva.

Do dnešného dňa však primátor mesta si nenašiel čas aby poslal čo len jedno euro na účet Technických služieb pre obnovu vozového parku.

Výsledok takéhoto „úspešného“ dvadsaťročného riadenia mesta a jeho spoločností je nasledovný:

Zamestnanci TS sú zúfalí a sklamaní. Nečudo.

 

 

Primátor zvolal zastupiteľstvo na ktoré neprišiel, očania sa cítia podvedení.

Chcete stavať v Detve? Tak rýchlo to nebude!

Primátor svojou nečinnosťou vyháňa mladých ľudí z Detvy do susedných obcí.

 

Pred vyše dvomi týždňami sme požiadali primátora o zvolanie mestského zastupiteľstva. Občania nás každodenne „bombardujú“ ohľadne územného plánu. Už roky čakajú na územný plán, aby mohli začať stavať a rozhodujú sa, či zostanú v Detve alebo si postavia dom v susednej dedine, kde územný plán starosta pravidelne aktualizuje. U nás primátor Ján Šufliarský v rozpore so zákonom (už koľký krát!) neurobil aktualizáciu územného plánu.
Mesiace ho upozorňujeme aj nato aby investičné akcie, ktoré sú aj niekoľko rokov v rozpočte začal konečne realizovať.

Bohužiaľ primátor sa rozhodol ignorovať občanov a odišiel na dovolenku, pričom mohol kľudne zvolať zastupiteľstvo o týždeň skôr, keď bol prítomný na úrade.

Občania a poslanci sa cítia podvedení.

Aj z tohoto dôvodu sme prerušili zastupiteľstvo a počkáme pokiaľ primátor príde na úrad a konečne sa začne venovať nášmu mestu.

 

Pozrite si krátku reportáž zo zastupiteľstva

Prehlásenie v písomnej forme

 

Obyvatelia Kapustníc sú zúfalí, mesto sa im roky obracia chrbtom.

Obyvatelia Kapustníc sú zúfalí, už takmer 20 rokov sa tejto miestnej časti úzke vedenie nášho mesta vôbec nevenuje. 
Dostali sme mail, ktorý uverejňujeme v plnom znení.

Pán primátor , páni poslanci  ,

v takomto stave sa nachádza  mestská budova a jej  okolie , ktorá sa nachádza v strede  Detvy na  Námestí Mieru , kde býva desatina obyvateľov  mesta  .  Je  priam zarážajúce  ,  že sa napriek prísľubu a platnému uzneseniu  č. 366/16  nedokázali  nájsť  v rozpočte finančné prostriedky na skultúrneniefasády a to ani  za  podmienok  ,  že  z prenájmov  priestorov plynú nemalé  finančné prostriedky do pokladne mesta .  Vypadá to tu  odstrašujúco  !    Steny  budovy sú zarastené náletovými  drevinami ,  opadávajúci náter  fasády je zasnovaný pavučinou  ,   dlaždičky na budove  sú  poopadávané  ,  steny  budovy sú pomaľované sprejermi  , atď .  (  viď . fotografie  ) …  k stavu chodníkov je zbytočne  sa aj vyjadrovať.

Dôrazne Vás žiadam , aby ste vrámci možností zabezpečili  aspoň vyčistenie  budovy  a okolia   , taktiež vymenili  staré smetné koše , ktoré  napriek viacnásobným prísľubom  sú dodnes nie vymenené .  Posledné stretnutie v tejto veci sa konalo  u pána primátora  9.4.2018   . Dovolím si  Vás ešte upozorniť , že  toho času v  týchto  priestoroch  má  sídlo aj  Turistické informačné centrum  v Detve  a  že  je to veľmi zlá reklama pre  Detvu ako takú  vo vzťahu k turistom a návštevníkom Detvy .  

S pozdravom  Vilhanová

Chceme sa poďakovať pani Vilhanovej a ostatným obyvateľom, že nie je im ľahostajný život v našom meste.

Rovnako aj my poslanci upozorňujeme primátora aby sa konečne venoval nášmu mestu. 

Chceme upozorniť obyvateľov, že viac krát sme dali podobné úlohy na primátora a prednostu aby obyvatelia nemuseli byť takto frustovaní ako v prípade obyvateľov Kapustníc. Bohužiaľ primátor mesta na naše úlohy z mestského zastupiteľstva podal podnety na prokuratúru aby ten zamietol všetky naše úlohy. To sa aj stalo a samotný prokurátor potvrdila a jasne povedal, že poslanci nemôžu dávať úlohy prednostovi, primátorovi alebo iným zamestnancom úradu nakoľko je to výlučne kompetencia primátora ako manažera.

Pozrite si vyjadrenie prokurátora v krátom videu z mestského zastupiteľstva.

http://poslanci-detva.sk/2018/06/investicne-akcie-stale-stoja-prokurator-dal-zapravdu-poslancom/

Aj keď nesúhlasíme s tvrdením prokurátora nadalej sa budeme pýtať (bohužiaľ nič iné nám neostáva) kedy konečne sa bude primátor venovať nášmu mestu.