Akoby sa dalo všetko vykúpiť len imaginárnym krikom o podaní trestného oznámenia.

V posledných dňoch sme svedkami mediálnej prestrelky  medzi súčasným poslancom Jozefom Pavlovom a bývalým viceprimátorom Jánom Šiandorom.

Nie je to prvýkrát. Opakuje sa to pravidelne a najmä, keď je pred voľbami.

Pred vyše rokom Jozef Pavlov na MsZ predniesol príspevok, kde poukázal na rozkrádanie štrkov z mestských peňazí, keď štrky išli najbližšej primátorovej rodine. Z mestských peňazí. Reakcia primátora bola rýchla, “dávam trestné oznámenie na vás pán poslanec”.

Ubehol rok a nič. Primátor Ján Šufliarský žiadne trestné oznámenie nedal a výsledok kontroly potvrdil, že štrky naozaj išli primátorovej rodine.

Písali o tom aj celoslovenské médiá:

https://plus7dni.pluska.sk/kauzy/rozkradacky-polanou-stopy-vedu-slovenskym-elitam

Keď poslanec následne na stránke dtonline.sk zverejnil ďalšie zistenia ako napríklad úplatky pri bytovom dome Dolinky 3 alebo Internátu číslo 3 ozval sa pán Ján Šiandor a ten mu oznámil, že dáva na neho takisto trestné oznámenie.

Ubehol tiež rok a nič, žiadne trestné oznámenie.

Natískajú sa slová…

Akoby sa dalo všetko vykúpiť len imaginárnym krikom o podaní trestného oznámenia.

 

Zo všetkých strán počúvame:
Šiandorove rozkradnuté motory, Pavlovova dotácia, Šufliarskeho štrky z našich daní, Vrťove fondy.

 

Žijeme v postfaktickej dobe, kde sa nič nepreveruje, ale akýkoľvek “krik” na sociálnych sieťach sa berie ako fakt. Nič sa nepreveruje, stačí iba napísať a pošpiniť. Také ľahké a účinné.

 

Mediálna prestrelka pred pár dňami je ale iná ako ostatné.

Prehovoril jeden aktér, ktorý tvrdí, že je vyšetrovateľ a dal stanovisko, že Ján Šiandor naozaj kradol motory.

Toto je už úplne “iná káva”.

Už nejde len o “kecy na sociálnych sieťach”, ale prehovoril človek, ktorý tvrdí, že vyšetroval Jána Šiandora a usvedčil ho z rozkrádania.

Celá nahrávka vyšetrovateľa v linku:
https://youtu.be/VvJ7shHoseY

 

Pre Primátora Jána Šufliarskeho to nie je dobrá správa. Ján Šiandor je jeho dlhoročný partner, zvolil si ho za viceprimárora a dnes je jeho šéf volebnej kampane.

Odbyť to článkom Jána Šiandora na svojej stránke tvrdením, že vyjadrenie vyšetrovateľa je HOAX, je síce dobrý pokus ale nedostatočný.

Vyjadrenie Jána Šiadnora:
https://www.dtinfo.sk/jan-siandor-cibulka-ma-vacsi-strach-ako-som-si-myslel/

 

Ľudia sa pýtajú a žiadajú vysvetlenie. Oprávnene.

 

Preto aj v ich mene žiadame:

  1. Vyšetrovateľa, aby odkryl svoju identitu, aby sa dôveryhodnosť jeho tvrdení potvrdila.

  2. Jána Šiandora, aby sa mohol obhájiť pred výrokmi vyšetrovateľa, vyzývame ho, aby išiel na detektor lži (polygraf), kde môže tieto obvinenia vyvrátiť.

 

Pevne veríme, že obaja zúčastnení incidentu sa postavia k veci ako chlapi. Inak sú ich fakty, len nechutnou búrkou v predvolebnom guláši.

 

Transparentnosť pod drobnohľadom. Primátor robil verejné obstáravanie v shopping centre v Bratislave…Teraz nám to spočítali všetkým…

Rozoberieme si hlavné problémy mesta Detva, na ktoré poukázala Transparency International.

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
je jednou z najväčších problémov mesta Detva.

Pod vedením primátora Jána Šufliarského sa obstarávajú mnohé investičné akcie, ktoré idú do státisícových súm ale spôsob obstáravania je veľmi netransparentný a škandalózny.

Pamätáme si ako primátor poveril súkromné firmy robiť verejné obstarávanie takmer za  niekoľko miliónov EUR… Jedno z týchto obstarávaní sa robili v obchodnom centre v Bratislave za zatvorenými dverami, kde nemal prístup nikto z mesta iba zamestnanci súkromnej firmy…Tam urobili to, čo bolo treba…

Tento škandál si všimli aj v Transparency International a toto je jeden z hlavných dôvodov, že mesto pohorelo.

Okrem tejto hanby je ďaleko dôležitejšie, že keby sa robilo obstarávanie transparentne, tak cena z niekoľkých miliónov EUR by bola ďaleko nižšia.

Predaj a prenájom majetku
Okrem zásad hodpodárenia na web stránke mesta, nič nie je urobené tak ako je v normálnych mestách obvyklé.
Žiadne aukcie, aby sme mohli zvýšiť cenu majetku a tým mali väčší príjem do mestského rozpočtu
Žiadne zverejnené výsledky z verejných obstarávaní. Však načo upozorňovať komu sme dohodili zákazku…
Žiadne zápisnice zo súťaží…
 

Personálna politika

Personálna politika je ďalšie sklamanie práce primátora mesta Detvy Jána Šufliarského.

Žiadne informácie o výberových konaní aby sa ľudia mohli prihlásiť.
Žiadne zápisnice z výberových konaní, kto sa uchádzal o miesto.
Žiadne zverejnené pravidlá pri výbere uchádzačov.
A dovoľujeme si upozorniť na najväčší problém v personálnej otázke a to mobing na pracovisku zo strany prednostu MsU Štefana Slemenského voči zamestnancom mesta.
Primátor bol viac krát upozorňovaný zamestnancami a aj poslancami na spôsoby správania prednostu ale primátor to všetko prechádza mlčaním.
Darmo poslanci sa zastali zamestnancov aby riešil personálnu otázku prednostu. Ten mu ešte navýšil odmeny…

 
Takže milí občania toto je ozajstná „Transparentnosť po Detviansky“ tak ako ju ohodnotila renomovaná spoločnosť Transparency International.
Sme zvedaví, či sa šéf volebného štábu (Ján Šiandor) primátora Jána  Šufliarskeho ospravedlní občanom a poslancom za svoje klamstvá a či sa konečne primátor postavý k veci ako chlap alebo znova takúto hanbu pre mesto, nehodí na zamestnancov úradu ako je u neho obvyklé.
 

Mesto Detva obsadilo nelichotivé 89 miesto v transparentnosti. Primátor hľadá ako vždy vinníka niekde inde.

Transparency International  Slovensko zverejnil na svojej stránke hodnotenie transparentnosti 100 miest na Slovensku. Mesto Detva obsadilo nelichotivé 89 miesto, čo je oproti poslednému hodnoteniu z roku  2016 prepad až o 23 miest.

Jeho hodnotenie  zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov a otvorenosť v informovaní u 100 najväčších miestnych samospráv.

 

Vychádzali z nasledovných otázok:

  • Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,8 %)
  • Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 9,7 %)
  • Odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14 %)
  • Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém) (váha 3 %)
  • Hlasnetruby.transparency.sk – Prínosnosť radničných novín pre informovanosť občanov o politike a činnosti samosprávy (Index Benefit): (váha 1,5 %)

 

Všetky otázky a ich vyhodnotenie za mesto Detva je možné si pozrieť na http://samosprava.transparency.sk/profile/M019/2018.

Z uvedených otázok je zrejmé, že otázky boli zamerané hlavne na nastavenie pravidiel zo strany mestského úradu pri zabezpečovaní zvýšenia transparentnosti, obsahu a množstva poskytovaných informácií, kvality protikorupčných mechanizmov a otvorenosti v informovaní verejnosti mesta Detva.

Je smutné, že šéf predvolebnej kampane, pravá ruka pána primátora Šufliarského a zároveň bývalý viceprimátor v článku “Transparentnosť po Detviansky” ako obvykle mieša hrušky s jablkami a nepozná ani základné prvky fungovania samosprávy, a to kto je najvyšším výkonným orgánom mesta, kto vykonáva obecnú správu a kto riadi mestský úrad. Pritom bol 4 roky druhý muž mesta.

 

Pre jeho informáciu zacitujem zo stanoviska Okresnej prokuratúry Zvolen:

“ Podľa § 13 ods. 1 Zákona o obecnom zriadení predstaviteľom obce a najvyšším orgánom obce je starosta. Podľa § 13 ods. 4 písm c/,e/ Zákona o obecnom zriadení starosta zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Podľa § 16 ods. 3 Zákona o obecnom zriadení riadi prácu mestského úradu. Z vyššie uvedených citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorý okrem iného vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu. Z ustanovenia § 11 ods. 4 Zákona o obecnom zriadení nevyplýva aby Mestské zastupiteľstvo mohlo vykonávať pôsobnosť zamestnávateľa, resp. akéhosi nadriadeného pracovníka s rozhodovacou  právomocou voči zamestnancom Mestského úradu resp. delegovať na seba oprávnenia primátora – riadiť prácu zamestnancov Mestského úradu. Mestské zastupiteľstvo môže vykonávať len tie úlohy, ktoré mu zveruje zákon a v ostatných veciach sú kompetencie zverené primátorovi mesta. Výlučne primátor mesta môže zamestnancovi mesta vydávať konkrétne pokyny a úlohy na vykonávanie práce.

 

Z uvedeného je zrejmé, že jedine primátor mesta riadi pracovnú činnosť pracovníkov Mestského úradu a to buď osobne, alebo prostredníctvom prednostu mestského úradu, ktorého opätovne riadi len on. Výhovorky za zlé hodnotenie mesta v rámci manažovania transparentnosti uvedené v článku pána Šiandora sú demagógiou najhrubšieho zrna. Za manažovanie mesta  je v plnom rozsahu zodpovedný primátor mesta Detvy Ing. Ján Šufliarský a jeho neschopný prednosta úradu Ing. Štefan Slemenský.

 

Primátor mesta ignoruje zasadnutia mestského zastupiteľstva a znova porušuje zákon!

Primátor mesta Detva Ing. Ján Šufliarsky v priebehu jedného mesiaca dokázal tri krát ignorovať zasadnutie mestského zastupiteľstva v Detve.
 
Prvý krát ignoroval zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 1.8.2018, keď zvolal mestské zastupiteľstvo v čase svojej dovolenky aj napriek tomu, že mal možnosť zvolať zastupiteľstvo v lehote 15 dní. Pre upresnenie na dovolenku nastúpil dva dni pred konaním zastupiteľstva. To znamená, že mal 13 dní na zvolanie zastupiteľstva, ktorého sa mohol zúčastniť. Na uvedenom zastupiteľstve sa mali prerokovať dôležité body a to určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich, informácia o doplnku k územnému plánu a informácia o investičných akciách mesta Detva v roku 2018. O tomto zmarenom zastupiteľstve sme písali v článku http://poslanci-detva.sk/2018/08/primator-zvolal-zastupitelstvo-na-ktore-neprisiel-ocania-sa-citia-podvedeni/
 
Druhý krát ignoroval zasadnutie mestského zastupiteľstva, keď v zmysle Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Detve nezvolal do 14 dní nové zasadnutie mestského zastupiteľstva z dôvodu, že dňa 1.8.2018 na zasadnutí mestského zastupiteľstva klesol počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu, čím zastupiteľstvo stratilo spôsobilosť rokovať.
 

Tretí krát ignoroval zasadnutie mestského zastupiteľstva dnes ( dňa 6.9.2018 ), keď do tohto dňa nezvolal zasadnutie zastupiteľstva o ktoré ho požiadali poslanci, žiadosťou zo dňa 22.8.2018. Touto ignoranciou znova porušil Zákon 369 o obecnom zriadení, ktorý mu ukladá v tomto prípade povinnosť zvolať zasadnutie zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konania.

Z tohto dôvodu podávame podnet na Okresnú prokuratúru vo Zvolene na preskúmanie zákonnosti postupu pána primátora. 

Je veľmi zaujímavé, že pán primátor si zabúda plniť svoje povinnosti ako štatutár mesta, zrejme mu takmer 3000,- EUR plat nestačí. Preto si nabral dalšie funkcie?
 
Zato svoje povinnosti ohľadne vykonávania si funkcie podpredsedu predstavenstva Regionálnej správy ciest B.Bystrica a člena predstavenstva Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti B.Bystrica vykonáva priam vzorovo. Asi je za tieto funkcie lepšie odmeňovaný, alebo má na to iné dôvody? Taktiež pán primátor v poslednom čase radšej sedí na ZMOSe a VÚC ako na zastupiteľstve a mestskom úrade.
 
Zrejme sa drží zásady, že keď to robil dvadsať rokov a prešlo mu to tak to bude robiť naďalej.  

Primátor zvolal zastupiteľstvo na ktoré neprišiel, očania sa cítia podvedení.

Chcete stavať v Detve? Tak rýchlo to nebude!

Primátor svojou nečinnosťou vyháňa mladých ľudí z Detvy do susedných obcí.

 

Pred vyše dvomi týždňami sme požiadali primátora o zvolanie mestského zastupiteľstva. Občania nás každodenne „bombardujú“ ohľadne územného plánu. Už roky čakajú na územný plán, aby mohli začať stavať a rozhodujú sa, či zostanú v Detve alebo si postavia dom v susednej dedine, kde územný plán starosta pravidelne aktualizuje. U nás primátor Ján Šufliarský v rozpore so zákonom (už koľký krát!) neurobil aktualizáciu územného plánu.
Mesiace ho upozorňujeme aj nato aby investičné akcie, ktoré sú aj niekoľko rokov v rozpočte začal konečne realizovať.

Bohužiaľ primátor sa rozhodol ignorovať občanov a odišiel na dovolenku, pričom mohol kľudne zvolať zastupiteľstvo o týždeň skôr, keď bol prítomný na úrade.

Občania a poslanci sa cítia podvedení.

Aj z tohoto dôvodu sme prerušili zastupiteľstvo a počkáme pokiaľ primátor príde na úrad a konečne sa začne venovať nášmu mestu.

 

Pozrite si krátku reportáž zo zastupiteľstva

Prehlásenie v písomnej forme

 

Obyvatelia Kapustníc sú zúfalí, mesto sa im roky obracia chrbtom.

Obyvatelia Kapustníc sú zúfalí, už takmer 20 rokov sa tejto miestnej časti úzke vedenie nášho mesta vôbec nevenuje. 
Dostali sme mail, ktorý uverejňujeme v plnom znení.

Pán primátor , páni poslanci  ,

v takomto stave sa nachádza  mestská budova a jej  okolie , ktorá sa nachádza v strede  Detvy na  Námestí Mieru , kde býva desatina obyvateľov  mesta  .  Je  priam zarážajúce  ,  že sa napriek prísľubu a platnému uzneseniu  č. 366/16  nedokázali  nájsť  v rozpočte finančné prostriedky na skultúrneniefasády a to ani  za  podmienok  ,  že  z prenájmov  priestorov plynú nemalé  finančné prostriedky do pokladne mesta .  Vypadá to tu  odstrašujúco  !    Steny  budovy sú zarastené náletovými  drevinami ,  opadávajúci náter  fasády je zasnovaný pavučinou  ,   dlaždičky na budove  sú  poopadávané  ,  steny  budovy sú pomaľované sprejermi  , atď .  (  viď . fotografie  ) …  k stavu chodníkov je zbytočne  sa aj vyjadrovať.

Dôrazne Vás žiadam , aby ste vrámci možností zabezpečili  aspoň vyčistenie  budovy  a okolia   , taktiež vymenili  staré smetné koše , ktoré  napriek viacnásobným prísľubom  sú dodnes nie vymenené .  Posledné stretnutie v tejto veci sa konalo  u pána primátora  9.4.2018   . Dovolím si  Vás ešte upozorniť , že  toho času v  týchto  priestoroch  má  sídlo aj  Turistické informačné centrum  v Detve  a  že  je to veľmi zlá reklama pre  Detvu ako takú  vo vzťahu k turistom a návštevníkom Detvy .  

S pozdravom  Vilhanová

Chceme sa poďakovať pani Vilhanovej a ostatným obyvateľom, že nie je im ľahostajný život v našom meste.

Rovnako aj my poslanci upozorňujeme primátora aby sa konečne venoval nášmu mestu. 

Chceme upozorniť obyvateľov, že viac krát sme dali podobné úlohy na primátora a prednostu aby obyvatelia nemuseli byť takto frustovaní ako v prípade obyvateľov Kapustníc. Bohužiaľ primátor mesta na naše úlohy z mestského zastupiteľstva podal podnety na prokuratúru aby ten zamietol všetky naše úlohy. To sa aj stalo a samotný prokurátor potvrdila a jasne povedal, že poslanci nemôžu dávať úlohy prednostovi, primátorovi alebo iným zamestnancom úradu nakoľko je to výlučne kompetencia primátora ako manažera.

Pozrite si vyjadrenie prokurátora v krátom videu z mestského zastupiteľstva.

http://poslanci-detva.sk/2018/06/investicne-akcie-stale-stoja-prokurator-dal-zapravdu-poslancom/

Aj keď nesúhlasíme s tvrdením prokurátora nadalej sa budeme pýtať (bohužiaľ nič iné nám neostáva) kedy konečne sa bude primátor venovať nášmu mestu.

 

Vyjadrenie poslancov MsZ v Detve k prerušeniu MsZ zo dňa 26.1.2018

Vážení občania,

na dnes 26. januára 2018 bolo zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva s cieľom zistiť aktuálny stav zabezpečovania investičných akcií na rok 2018 a schváliť aktualizáciu rozpočtu mesta.

Napriek tomu, že v programe MsZ bod interpelácie (priame otázky poslancov na vedenie mesta ohľadom chodu MsÚ a života v meste) neboli (a opakovane o to žiadame), zaradili sme tento bod do programu rokovania sami, pretože zo strany občanov v poslednom čase boli vznesené otázky ohľadne aktuálneho úverového zaťaženia mesta Detva. Zároveň sme požadovali aj ďalšie informácie, kedy naposledy, v akej výške a na aký účel bol mestom Detva zobraný posledný úver v banke.
Venovať sa tejto téme nás viedli viaceré dôvody: medializované informácie o údajnom neúmernom úverovom zaťažení mesta a informácie zverejnené v liste občanom, kde sa spomínajú podozrenia o netransparentnom nakladaní s  mestskými financiami vedením mesta. Toto v nás vyvolalo vážne obavy.

Naša otázka bola v interpeláciách vznesená opakovane a celkovo 3-krát. Vedenie mesta – primátor, prednosta MsÚ a vedúci ekonomického oddelenia nechceli a nevedeli kompetentne odpoveď na túto otázku, napriek tomu, že práve oni musia mať aktuálny odborný prehľad o stave financií mesta Detva. Pre korektnosť je potrebné uviesť, že prednosta MsÚ po tretej opakovanej interpelácii poslancom povedal, že mestu nefunguje aktuálne informačný systém, čo im znemožňuje informáciu poskytnúť. Sme názoru, že každý dobrý gazda vie koľko má dlhov. Nám ich nechceli zverejniť. A preto tieto informácie má vedenie mesta platené občanmi mesta Detva (primátor, prednosta MsÚ a vedúci ekonomického oddelenia), kedykoľvek poznať a v prípade interpelácii poslancov kedykoľvek zverejniť. Veď predsa títo ľudia denno-denne s financiami mesta narábajú a manipulujú. Bez ich podpisu neodíde z mesta ani jediný cent.

Z dôvodu arogancie moci a očividnej ignorancie vedenia mesta zodpovedať otázky zástupcom občanov – poslancom mesta, sme požiadali po 3-násobnom odmietnutí zodpovedania interpelácie o úverovom zaťažení mesta predsedajúceho, čiže primátora o prerušenie rokovania na 10 minút, aby si vedenie mohlo pre občanov informácie pripraviť. Zároveň sme predsedajúceho – primátora upozornili, že v prípade jeho pokračujúcej ignorancie a ignorancie jeho podriadených zodpovedať občanom na otázku predloženou poslancami, navrhneme prerušenie zastupiteľstva. Napriek tomuto upozorneniu primátor, prednosta a vedúci ekonomického oddelenia neboli ochotní odpovedať na uvedené otázky priamo, len písomne v lehote 30 dní, čím dokázali, že otázky občanov ich nezaujímajú. Z tohto dôvodu sme fakticky prerušili zasadnutie a požiadali primátora o čo najskoršie zvolanie zasadnutia MsZ a zodpovedanie otázok občanom mesta Detva, ktorých on tak ako my, zastupuje.

Otázka na záver znie, čo viedlo kompetentných k tomu, že požadované informácie odmietli zverejniť?

Do pozornosti dávame, že prikladáme video z tohto zasadnutia, kde si môžete pozrieť priebeh rokovania a aroganciu moci ,,v priamom prenose.“ 

Poslanci MsZ – Branislav Baran, Jaroslav Kóňa, Mgr. Darina Labáková, Mgr. Jozef Pavlov, Imrich Sekereš, Ing. Stanislav Šichta, Ing. Dušan Tuček, Ing. Roman Vrťo, Jozef Výbošťok, Milan Ďurica

P.S.: V prílohe pridávame žiadosť o zabezpečenie pokračovania prerušeného 32. zasadnutia MsZ ( Žiadosť vo formáte PDF )

Vraky v technických službách už nechceme, stačilo pán primátor!

Na ostatnom meststkom zastupiteľstve sme prezentovali technický stav strojov v našej mestskej spoločnosti Technické služby Detva s.r.o.

Člen dozornej rady Jozef Výbošťok odprezentoval situáciu v akom stave máme stroje.

Predsedníčka DR a poslankyňa Jana Kuzárová takisto vyjadrila rohorčenie v akom stave je mestská spoločnosť.

Tu netreba o tom veľa hovoriť, stačí si pozrieť video ukážku z mestského zastupiteľstva. To hovorí za všetko.

Škoda že ten, ktorý vedie naše mesto a technické služby už 20 rokov znova o ničom nevedel…

To je na zaplakanie, tento alibizmus!

Dozorná rada Technický služieb v zložení Jana Kuzárová, Imrich Sekereš a Jozef Výbošťok navrhla zaradiť do mestské rozpočtu finančné prostriedky na nákup nevyhnutných strojov pre skvalitnenie služieb pre našich obyvateľov.

Poslanci tento návrh schválili.

Spájame slušných ľudí pre dobrú vec.

Politika na Slovensku dosahuje svoje dno. Nenávisť a osočovanie ľudí, ktorí majú len iní názor na vec, je úplne bežná prax. Nepočúvame sa, a mnohokrát sa ani nechceme počúvať navzájom. To má za následok nezáujem ľudí o politiku ako takú. Nastáva frustrácia a znechutenie zo správy vecí verejných. Rovnako to platí aj v lokálnej politike na obecnej úrovni. Boli sme zvolení nato, aby sme ťahali za jeden koniec a nie aby sme sa neustále doberali a hádali. Ľudí to unavuje. Aj u nás to platilo, ale snažíme sa to zmeniť. Začali sme sa viac rozprávať a hlavne sa počúvať. Prvou lastovičkou týchto nových vzťahov je riešenie situácie v Technických službách Detva. Už pred rokom sme poukazovali na kritickú situáciu v spoločnosti, ale ako sa hovorí stačí raz vidieť naživo ako sto krát počuť… a tak sme navrhli, aby naša kolegyňa Janka Kuzárová sa stala členkou Dozornej rady spoločnosti. Bol som rád, že náš návrh akceptovala a stala sa dokonca predsedkyňou Dozornej rady. Mohla to odmietnúť a nechať to tak. Ale zobrala zodpovednosť do svojich rúk a nepolitikárčila, ako by to urobili mnohí z nás poslancov. A to sa mi páči.

Od svojho nástupu sa začala podrobne zaujímať ohľadne situácie v spoločnosti. Zvolávala zasadnutia dozornej rady a s kolegami poslancami navrhovali riešenia na záchranu spoločnosti.  Jej postoj k otázke záchrany Technických služieb musím hodnotiť ako vysoko profesionálny a hlavne ľudský. Výsledkom nášho spoločného riešenia je taký, že dozorná rada navrhla mestskému zastupiteľstvu vložiť peniaze do spoločnosti, aby nám spoločnosť neskrachovala. Peniaze sme schválili a teraz musí zasadnúť valná hromada a potvrdiť našu snahu. Inak peniaze neprídu.

Takto si predstavujem našu komunálnu politiku, aby sme spájali slušných ľudí v Detve pre dobrú vec. Teraz sa nám to podarilo. V prospech občanov, zamestnancov a ich rodín. Je načase, aby sme v tom pokračovali ďalej.

 

Aj vás roky niečo trápi v meste a nerieši sa to?

Napíšte nám.

Budeme za Vami stáť.

Roman Vrťo

Riešime problémy občanov na Námestí mieru.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve dňa 17.10.2017 sme schválili odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Detva na sídlisku Námestie mieru o výmere 1.415 m² a v celkovej sume 138 663 €. Ide o pozemky pod panelákmi, prístupovými chodníkmi, cestami a ostatnou infraštruktúrou. V období pred rokom 1989 štát postavil sídlisko v uvedenej lokalite na pozemkoch súkromných osôb a “pozabudol” vykúpiť od týchto osôb ich pozemky. Inak povedané bolo vybudované sídlisko a k nej celá infraštruktúra, ale na cudzích pozemkoch. Po roku 1989 nastal obrovský problém s riešením akýchkoľvek stavebných úprav, nakoľko v zmysle platnej legislatívy pri investičnej výstavbe je potrebné mať vysporiadané okrem iného aj vlastnícke vzťahy na pozemku pod stavbou.

Za posledných 20 rokov to nikto na meste neriešil.

Aj z tohto dôvodu v tejto lokalite nebola po revolúcii urobená žiadna významná oprava. Právom boli a sú obyvatelia nahnevaní. Ak nie sú vysporiadané pozemky, tak mesto nemôže robiť žiadne investičné akcie na cudzom pozemku. To bol aj dôvod prečo sa roky  na Námestí mieru nič nerobilo.

Keď nás oslovili občania, aby sa konečne po 20 rokoch niečo zmenilo, tak sme sa s nimi stretli a vypočuli si ich. Verte nám, nebolo to ľahké počúvanie. Z niekoľko-ročného ping pongu medzi obyvateľmi Kapustníc a mestským úradom boli unavení a my sme chceli tento problém vyriešiť.

Čiastočne sa nám to darí už dnes.

V tomto roku sme vyčlenili na výkup pozemkov pre priority mesta sumu 464 000 € a uložili zamestnancom mesta úlohu, aby pristúpili k rokovaniam o odkúpení pozemkov na sídlisku s pôvodnými majiteľmi. Už spomínaných 138 663 € sme použili pre Námestie mieru. Máme zámer vykúpiť všetky pozemky v tejto lokalite v čo najkratšom čase, aby sme mohli nielen dobehnúť zmeškané opravy na chodníkoch a cestách na Námestí mieru, ale aj ďalej budovať cyklotrasu smerom do starej časti Detvy.

Bez vykúpených pozemkov, další rozvoj v meste nie je možný.

Škoda, že primátor nezačal už pred 20 rokmi vykupovať pozemky, vyšli by nás oveľa lacnejšie a hlavne by obyvatelia Námestia mieru mali už dávno opravené chodníky a cesty.

Preto vysoko oceňujem prístup pracovníčok mesta na oddelení správy majetku, že sa zhostili vykupovaniu pozemkov dobre a odborne.

 

Aj vás roky niečo trápi v meste a nerieši sa to?

Napíšte nám. Budeme za Vami stáť.

 

Na obrázku vidieť vykúpené parcely zelenou farbou a pekne vidieť aká je komplikovaná situácia s vykúpením pozemkov na Námestí mieru.