Kontakty

Zoznam poslancov Mestského zastupiteľstva v Detve vo volebnom období 2014 – 2018:

VOLEBNÝ OBVOD č. 1  (Piešť I., Piešť II., Krné)

Imrich  SEKEREŠ

Detva, Piešť II. 232

poslanec mestského zastupiteľstva,  člen  komisie výstavby, ÚPaŽP,  člen komisie športu,

mobil :  0908 925 464

e-mail :   –

 

Ing. Stanislav ŠICHTA

Detva, Piešť II. 205

poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady, člen komisie finančnej  a správy  majetku,

mobil :  0905 818 757

e-mail :  sichta@dewex.sk

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 2  (Skliarovo, Kostolná)

Imrich MURÍN

Detva, Skliarovo 273

poslanec mestského  zastupiteľstva, člen komisie  kultúry a ZPOZ,

mobil :  0917 727 025

e-mail :    –

 

Ing. Dušan TUČEK

Detva, Skliarovo 373

poslanec mestského  zastupiteľstva, člen komisie  mládeže a školstva, člen komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a marketingu,

mobil :  0940 834 464

e-mail :  tucek@infinitegroup.sk

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 3  (Stará Detva)

Branislav BARAN

Detva, Kollárova 16

poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady,  predseda  komisie výstavby, ÚPaŽP,

člen komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a marketingu,

mobil :   0908 145 941

e-mail :  fagus2@azet.sk

 

Milan ĎURICA

Detva, Požiarnická 15

poslanec mestského zastupiteľstva,  člen komisie finančnej a správy  majetku,  člen komisie výstavby,

ÚPaŽP,  člen komisie športu,

mobil :  0905 330 755

e-mail :  jmlux@szm.sk

 

Ing. Vladimír KUČERA

Detva, P. Jilemnického 988/1C

poslanec mestského zastupiteľstva, predseda komisie finančnej a správy  majetku,

člen komisie sociálnej, bytovej, zdravotnej a MRK,

mobil :   0907 880 582

e-mail :  vladimir.kucera@bb.vs.sk

 

Jozef  KULIŠIAK

Detva, Cintorínska 31

poslanec mestského zastupiteľstva,  predseda komisie sociálnej, bytovej, zdravotnej  a MRK, člen

komisie výstavby, ÚPaŽP,

mobil :  0904 613 054

e-mail :   –

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 4  (Detva – Sídlisko)

Ing. Ladislav BÓDI

Detva, A. Bernoláka 12

poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady, člen komisie finančnej  a správy majetku,

člen komisie sociálnej, bytovej, zdravotnej a MRK,

mobil :  0915 121 161

e-mail :  bodilaco@yahoo.com

 

Mgr. Slavomír CIGLAN

Detva, M.R. Štefánika 62

poslanec mestského  zastupiteľstva,  predseda  komisie mládeže a školstva, člen komisie športu,

mobil :  0903 906 721

e-mail :  ciglan.s@pobox.sk

 

Mgr. Darina LABÁKOVÁ

Detva, A. Bernoláka 10

poslanec mestského  zastupiteľstva, člen mestskej rady, člen komisie sociálnej, bytovej, zdravotnej a MRK, predseda komisie ZPOZ,

mobil :  0908 912 620

e-mail :  labakova.darina@gmail.com

 

Jaroslav KÓŇA

Detva, Skliarovo 400

poslanec mestského  zastupiteľstva, člen komisie  kultúry a ZPOZ,  predseda komisie športu,

člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií, funkcionárov mesta,

mobil :  0903 556 379

e-mail :  jaro@pneudt.sk

 

Mgr. Jana KUZÁROVÁ

Detva, Námestie mieru 12

poslanec mestského  zastupiteľstva, člen  komisie mládeže  a školstva, člen komisie na  ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta,

mobil :   0905 294 548

e-mail : jancakuzka@gmail.com

 

VOLEBNÝ OBVOD č. 5  ( Detva – Sídlisko)

Ing. Roman VRŤO

Detva, M.R. Štefánika 62

poslanec mestského zastupiteľstva, člen mestskej rady,  člen komisie podnikateľskej, cestovného

ruchu a marketingu,  predseda komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta,

mobil :  0903 547 751

e-mail :  roman@vrto.sk

 

Mgr. Jozef PAVLOV

Detva, M.R. Štefánika 25

poslanec mestského  zastupiteľstva, člen komisie  kultúry a ZPOZ, člen komisie mládeže a školstva

mobil :  0918 203 905

e-mail : jozefpavlov@post.sk , dtonline@dtonline.sk

 

Jozef VÝBOŠŤOK

Detva, Štúrova 86

poslanec mestského zastupiteľstva,  člen komisie sociálnej, bytovej, zdravotnej  a MRK, člen komisie športu,

mobil :  0915 142 325

e-mail :  vybostok.j@gmail.com

 

RNDr. Juraj BÓDI

Detva, Krpelná 26

poslanec mestského zastupiteľstva, predseda komisie podnikateľskej, cestovného ruchu a marke-    tingu,  člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta,

mobil :  0903 479 620

e-mail :  juraj@bodi.sk  ,  juraj.bodi@dt.vs.sk