Máme nové schodisko do Polikliniky

Roky chodili naši obyvatelia na Polikliniku po schodoch, ktoré boli v havarijnom stave.

Kedže vyše 20 rokov sa tomu nikto nevenoval, v minulom roku sme sa rozhodli obnoviť schody, aby naši obyvatelia mali bezpečný prístup do budovy Polikliniky.

Chceme sa poďakovať pracovníkovi MsU pánovi Žitniakovi, ktorý sa zasadil za realizáciu nového schodiska a dohliadal na celý postup prác.

Výsledok je dobrý a prevne veríme, že schodisko bude slúžiť dlhé roky našim obyvateľom.

 

Investičné akcie stále stoja, prokurátor dal zapravdu poslancom.

Už mesiace upozorňujeme vedenie mesta, že nezvláda realizáciu investičných akcií, ktoré boli naplánované na tento rok.

Niektoré sú v rozpočte už 3 roky ale stále nič, stoja!

Preto sme využili prítomnosť prokurátora a spytovali sa, kto má aké právomoci, nakoľko mnoho našich obyvateľov nepozná rozdelenie kompetencií a spytujú sa nás, prečo akcie, ktoré občania požadovali, doteraz nie sú realizované pričom peniaze sú dávno v rozpočte pripravené.

Prokurátor dal zapravdu poslancom. že je to kompetencia primátora ako manažéra mesta a poslanci nemôžu zasahovať do riadenia mesta a teda ani do realizácie investičných akcií.

Bohužiaľ zmeny zákonov, ktoré presadil ZMOS zlikvidovali možnosť poslancov aktívne pomáhať pri riadení mesta.

Reportáž z MsZ:

 

 

Náš kolega Dušan Tuček sa oženil. Gratulujeme!

Náš kolega Dušan Tuček sa oženil. Gratulujeme!

 

Milý Dušan a Gabika,

úprimne Vám želáme, aby Vaše manželstvo bolo plné nekončiacej lásky, radosti a šťastia, objatí a smiechu, ktorý zaplní Váš dom. Nech sa Vám splnia všetky túžby, ktoré máte dnes vo svojich srdciach. Nech je Vaša láska ako víno, rokmi stále lepšia a zrelšia. Nech je Váš prvý krok spoločným životom navždy tým najšťastnejším rozhodnutím.

Prajeme Vám, nech ste, jeden pre druhého, tým najkrásnejším svadobným darčekom!

 

V Detve, 26. júna 2018

Kolegovia poslanci MsZ v Detve

 

Dnes v pondelok máme 35. MsZ, poslanci sa o tom dozvedeli z rozhlasu v piatok poobede…

Pred pár dňami sme požiadali primátora o zvolanie zastupiteľstva k dôležitým bodov ovplyvňujúce život občanov v našom meste.

Pán primátor nás prekvapil tým, že zvolal zastupiteľstvo bez žiadnych konzultácií na pondelok 30.4.2018 s tým, že sme sa dozvedeli o termíne v piatok poobede z mestského rozhlasu. Väčšina poslancov je zamestnaných a potrebujú si vybrať voľno resp. pripraviť podklady na MsZ.

Prinášame vyjadrenie poslanca Dušana Tučeka na tento spôsob fungovania mesta voči poslancom a obyvateľom mesta, ktorý bol adresovaný primátorovi mesta.

Dobry den,

z dovodu Vasho neskoreho oznamenia o konani dnesneho 35. MsZ musim ospravedlnit svoju neucast.

Som presvedceny, ze si vedenie tohto mesta plne uvedomuje, ze poslanci nie su panacikovia na spagatiku, ktorym staci MsZ oznamit jeden pracovny den pred samotnym MsZ. S touto skutocnostou sice „uspesne“ kalkulujete, no na ukor rozvoja a obyvatelov mesta. Toto je chory pristup.

Ja osobne mam program naplanovany na  1 – 2 tyzdne dopredu, samozrejme si v nom viem porobit zmeny, ale nie za 1 pracovny den.


S pozdravom
Ing. Dušan Tuček
 


Komu vyhovuje aby na zastupiteľstve chýbali poslanci?

Komu vyhovuje aby bola blokovaná diskusia, ktorá je už niekoľko mesiacov potláčaná, keď mesto nechce diskutovať a hlavne odpovedať na problémy občanov?

 
 

Celková zadlženosť mesta Detva

Ďakujeme ekonómovi mesta a prednostovi , že dali dokopy dve čísla.

Úverové zaťaženie mesta k 31. decembru 2017 je vo výške 7,82 %.

Mesto Detva si zobralo ako posledný úver na financovanie nákladov pri projekte Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Detva realizovaného v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Úver bol poskytnutý Všeobecnou úverovou bankou v decembri 2015 a výška úveru bola 500 000,- Eur.

Vyjadrenie poslancov MsZ v Detve k prerušeniu MsZ zo dňa 26.1.2018

Vážení občania,

na dnes 26. januára 2018 bolo zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstva s cieľom zistiť aktuálny stav zabezpečovania investičných akcií na rok 2018 a schváliť aktualizáciu rozpočtu mesta.

Napriek tomu, že v programe MsZ bod interpelácie (priame otázky poslancov na vedenie mesta ohľadom chodu MsÚ a života v meste) neboli (a opakovane o to žiadame), zaradili sme tento bod do programu rokovania sami, pretože zo strany občanov v poslednom čase boli vznesené otázky ohľadne aktuálneho úverového zaťaženia mesta Detva. Zároveň sme požadovali aj ďalšie informácie, kedy naposledy, v akej výške a na aký účel bol mestom Detva zobraný posledný úver v banke.
Venovať sa tejto téme nás viedli viaceré dôvody: medializované informácie o údajnom neúmernom úverovom zaťažení mesta a informácie zverejnené v liste občanom, kde sa spomínajú podozrenia o netransparentnom nakladaní s  mestskými financiami vedením mesta. Toto v nás vyvolalo vážne obavy.

Naša otázka bola v interpeláciách vznesená opakovane a celkovo 3-krát. Vedenie mesta – primátor, prednosta MsÚ a vedúci ekonomického oddelenia nechceli a nevedeli kompetentne odpoveď na túto otázku, napriek tomu, že práve oni musia mať aktuálny odborný prehľad o stave financií mesta Detva. Pre korektnosť je potrebné uviesť, že prednosta MsÚ po tretej opakovanej interpelácii poslancom povedal, že mestu nefunguje aktuálne informačný systém, čo im znemožňuje informáciu poskytnúť. Sme názoru, že každý dobrý gazda vie koľko má dlhov. Nám ich nechceli zverejniť. A preto tieto informácie má vedenie mesta platené občanmi mesta Detva (primátor, prednosta MsÚ a vedúci ekonomického oddelenia), kedykoľvek poznať a v prípade interpelácii poslancov kedykoľvek zverejniť. Veď predsa títo ľudia denno-denne s financiami mesta narábajú a manipulujú. Bez ich podpisu neodíde z mesta ani jediný cent.

Z dôvodu arogancie moci a očividnej ignorancie vedenia mesta zodpovedať otázky zástupcom občanov – poslancom mesta, sme požiadali po 3-násobnom odmietnutí zodpovedania interpelácie o úverovom zaťažení mesta predsedajúceho, čiže primátora o prerušenie rokovania na 10 minút, aby si vedenie mohlo pre občanov informácie pripraviť. Zároveň sme predsedajúceho – primátora upozornili, že v prípade jeho pokračujúcej ignorancie a ignorancie jeho podriadených zodpovedať občanom na otázku predloženou poslancami, navrhneme prerušenie zastupiteľstva. Napriek tomuto upozorneniu primátor, prednosta a vedúci ekonomického oddelenia neboli ochotní odpovedať na uvedené otázky priamo, len písomne v lehote 30 dní, čím dokázali, že otázky občanov ich nezaujímajú. Z tohto dôvodu sme fakticky prerušili zasadnutie a požiadali primátora o čo najskoršie zvolanie zasadnutia MsZ a zodpovedanie otázok občanom mesta Detva, ktorých on tak ako my, zastupuje.

Otázka na záver znie, čo viedlo kompetentných k tomu, že požadované informácie odmietli zverejniť?

Do pozornosti dávame, že prikladáme video z tohto zasadnutia, kde si môžete pozrieť priebeh rokovania a aroganciu moci ,,v priamom prenose.“ 

Poslanci MsZ – Branislav Baran, Jaroslav Kóňa, Mgr. Darina Labáková, Mgr. Jozef Pavlov, Imrich Sekereš, Ing. Stanislav Šichta, Ing. Dušan Tuček, Ing. Roman Vrťo, Jozef Výbošťok, Milan Ďurica

P.S.: V prílohe pridávame žiadosť o zabezpečenie pokračovania prerušeného 32. zasadnutia MsZ ( Žiadosť vo formáte PDF )

Vraky v technických službách už nechceme, stačilo pán primátor!

Na ostatnom meststkom zastupiteľstve sme prezentovali technický stav strojov v našej mestskej spoločnosti Technické služby Detva s.r.o.

Člen dozornej rady Jozef Výbošťok odprezentoval situáciu v akom stave máme stroje.

Predsedníčka DR a poslankyňa Jana Kuzárová takisto vyjadrila rohorčenie v akom stave je mestská spoločnosť.

Tu netreba o tom veľa hovoriť, stačí si pozrieť video ukážku z mestského zastupiteľstva. To hovorí za všetko.

Škoda že ten, ktorý vedie naše mesto a technické služby už 20 rokov znova o ničom nevedel…

To je na zaplakanie, tento alibizmus!

Dozorná rada Technický služieb v zložení Jana Kuzárová, Imrich Sekereš a Jozef Výbošťok navrhla zaradiť do mestské rozpočtu finančné prostriedky na nákup nevyhnutných strojov pre skvalitnenie služieb pre našich obyvateľov.

Poslanci tento návrh schválili.

Spájame slušných ľudí pre dobrú vec.

Politika na Slovensku dosahuje svoje dno. Nenávisť a osočovanie ľudí, ktorí majú len iní názor na vec, je úplne bežná prax. Nepočúvame sa, a mnohokrát sa ani nechceme počúvať navzájom. To má za následok nezáujem ľudí o politiku ako takú. Nastáva frustrácia a znechutenie zo správy vecí verejných. Rovnako to platí aj v lokálnej politike na obecnej úrovni. Boli sme zvolení nato, aby sme ťahali za jeden koniec a nie aby sme sa neustále doberali a hádali. Ľudí to unavuje. Aj u nás to platilo, ale snažíme sa to zmeniť. Začali sme sa viac rozprávať a hlavne sa počúvať. Prvou lastovičkou týchto nových vzťahov je riešenie situácie v Technických službách Detva. Už pred rokom sme poukazovali na kritickú situáciu v spoločnosti, ale ako sa hovorí stačí raz vidieť naživo ako sto krát počuť… a tak sme navrhli, aby naša kolegyňa Janka Kuzárová sa stala členkou Dozornej rady spoločnosti. Bol som rád, že náš návrh akceptovala a stala sa dokonca predsedkyňou Dozornej rady. Mohla to odmietnúť a nechať to tak. Ale zobrala zodpovednosť do svojich rúk a nepolitikárčila, ako by to urobili mnohí z nás poslancov. A to sa mi páči.

Od svojho nástupu sa začala podrobne zaujímať ohľadne situácie v spoločnosti. Zvolávala zasadnutia dozornej rady a s kolegami poslancami navrhovali riešenia na záchranu spoločnosti.  Jej postoj k otázke záchrany Technických služieb musím hodnotiť ako vysoko profesionálny a hlavne ľudský. Výsledkom nášho spoločného riešenia je taký, že dozorná rada navrhla mestskému zastupiteľstvu vložiť peniaze do spoločnosti, aby nám spoločnosť neskrachovala. Peniaze sme schválili a teraz musí zasadnúť valná hromada a potvrdiť našu snahu. Inak peniaze neprídu.

Takto si predstavujem našu komunálnu politiku, aby sme spájali slušných ľudí v Detve pre dobrú vec. Teraz sa nám to podarilo. V prospech občanov, zamestnancov a ich rodín. Je načase, aby sme v tom pokračovali ďalej.

 

Aj vás roky niečo trápi v meste a nerieši sa to?

Napíšte nám.

Budeme za Vami stáť.

Roman Vrťo

Riešime problémy občanov na Námestí mieru.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve dňa 17.10.2017 sme schválili odkúpenie pozemkov do vlastníctva mesta Detva na sídlisku Námestie mieru o výmere 1.415 m² a v celkovej sume 138 663 €. Ide o pozemky pod panelákmi, prístupovými chodníkmi, cestami a ostatnou infraštruktúrou. V období pred rokom 1989 štát postavil sídlisko v uvedenej lokalite na pozemkoch súkromných osôb a “pozabudol” vykúpiť od týchto osôb ich pozemky. Inak povedané bolo vybudované sídlisko a k nej celá infraštruktúra, ale na cudzích pozemkoch. Po roku 1989 nastal obrovský problém s riešením akýchkoľvek stavebných úprav, nakoľko v zmysle platnej legislatívy pri investičnej výstavbe je potrebné mať vysporiadané okrem iného aj vlastnícke vzťahy na pozemku pod stavbou.

Za posledných 20 rokov to nikto na meste neriešil.

Aj z tohto dôvodu v tejto lokalite nebola po revolúcii urobená žiadna významná oprava. Právom boli a sú obyvatelia nahnevaní. Ak nie sú vysporiadané pozemky, tak mesto nemôže robiť žiadne investičné akcie na cudzom pozemku. To bol aj dôvod prečo sa roky  na Námestí mieru nič nerobilo.

Keď nás oslovili občania, aby sa konečne po 20 rokoch niečo zmenilo, tak sme sa s nimi stretli a vypočuli si ich. Verte nám, nebolo to ľahké počúvanie. Z niekoľko-ročného ping pongu medzi obyvateľmi Kapustníc a mestským úradom boli unavení a my sme chceli tento problém vyriešiť.

Čiastočne sa nám to darí už dnes.

V tomto roku sme vyčlenili na výkup pozemkov pre priority mesta sumu 464 000 € a uložili zamestnancom mesta úlohu, aby pristúpili k rokovaniam o odkúpení pozemkov na sídlisku s pôvodnými majiteľmi. Už spomínaných 138 663 € sme použili pre Námestie mieru. Máme zámer vykúpiť všetky pozemky v tejto lokalite v čo najkratšom čase, aby sme mohli nielen dobehnúť zmeškané opravy na chodníkoch a cestách na Námestí mieru, ale aj ďalej budovať cyklotrasu smerom do starej časti Detvy.

Bez vykúpených pozemkov, další rozvoj v meste nie je možný.

Škoda, že primátor nezačal už pred 20 rokmi vykupovať pozemky, vyšli by nás oveľa lacnejšie a hlavne by obyvatelia Námestia mieru mali už dávno opravené chodníky a cesty.

Preto vysoko oceňujem prístup pracovníčok mesta na oddelení správy majetku, že sa zhostili vykupovaniu pozemkov dobre a odborne.

 

Aj vás roky niečo trápi v meste a nerieši sa to?

Napíšte nám. Budeme za Vami stáť.

 

Na obrázku vidieť vykúpené parcely zelenou farbou a pekne vidieť aká je komplikovaná situácia s vykúpením pozemkov na Námestí mieru.